👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Time

Skapad 2021-01-11 14:55 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 Engelska
Du kommer att få lära dig en hel del nya ord, uttryck och fraser på temat "Time". Ord, uttryck och fraser som du kan ha användning för när du läser, talar och lyssnar på engelska.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:


Ord och fraser för att kunna tala och skriva om:
-veckodagar, månader, årstider 
-tid, klockslag


Frågor att ställa och besvara:


-What time is it?
-When is your birthday?
-What´s your favourite day of the week? month? season? Why?


 

Så här kommer vi att arbeta:

Träna på klockan genom att se på program för barn, öva på datorn samt göra muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Träna läsförståelse och hörförståelse.

Träna på att ställa frågor och besvara frågor genom diverse övningar.

Muntligt berätta vad du gör vid några olika klockslag under en dag.

Skriftliga glosförhör med ord som hör till temat.

Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.

Även i matte så jobbar ni nu med klockan, så det är mycket träning.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Deltar i aktiviteterna, både muntligt och skriftligt.

Du tränar både i skolan och hemma för att befästa kunskaper.

Du utför glosförhören med godtagbart  resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska årskurs 4

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala engelska
Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.
Ordförråd Lära sig nya ord och kunna använda dem.
Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.
Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.
Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Svara på och ställa frågor.
Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med huvudsakligen rätt uttal.
Behärskar till största delen att uttala de ord vi lärt oss och läser med ett ok engelskt uttal.
Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
Förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.