👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hållbarhet (miljö och centrala samhällsfunktioner).

Skapad 2021-01-11 14:55 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3) Musik Bild
I det här temaarbetet kommer vi att lära oss om hur miljön påverkas av oss människor, genom sättet vi lever på och de val vi gör. Vi arbetar med begreppet hållbar utveckling, som i sin tur möjliggör för en hållbar framtid.

Innehåll

Vi lär oss om

 • vad en hållbar utveckling är miljömässigt, socialt och samhällsmässigt  
 • hur vi kan göra klimatsmarta val
 • sopsortering och återvinning
 • hur natur och miljö påverkas av människan
 • hur individer och samhället påverkar varandra
 • olika yrken och centrala samhällsfunktioner


Arbetssätt

 • samtal i grupper och i helklass
 • gemensam läsning av faktatexter
 • att med bild och text dokumentera det vi arbetar med och det vi har lärt oss
 • titta på filmer som anknyter till temaarbetet
 • göra olika sorteringsövningar
 • besöka en återvinningsstation i närmiljön
 • få fundera över vad som är klimatsmart i olika situationer
 • öva på att göra kopplingar mellan vårt sätt att leva och hur det påverkar vår natur och miljö
 • ta del av teaterföreställningen "Den stora skräpshowen" med tillhörande sång och musik.

 

Hur du visar dina kunskaper:

 • I en lektionsaktivitet visar du muntligt, i bild eller i skrift vad du har lärt dig
 • Utflyktsdag med tipspromenad och olika sorteringsövningar
 • Utställning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1