👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utvärdering skogsutflykt

Skapad 2021-01-11 15:08 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Skogsutflykt

Innehåll

 

Utvärdering Skogsutflykt

 

Det har varit roligt när vi har gått iväg med ca 20 st barn, först gick vi till Blackebergsparken vilket var uppskattat av barnen, veckan efter gick vi till fotbollsplanen med en grupp vilket också var uppskattat av barnen som gillar fotboll. Dock är en lärdom därifrån att inte kunna gå med alla barnen för vissa barn klarar inte av att gå i en större grupp. Sista gång var vi i kina parken vilket var uppskattat där med och då kunde vi blanda fri lek i skogen plus att kunna spela fotboll. Höstvädret med regn och rusk har inte varit något barnen tyckt varit roligt. Till nästa gång är nog en fördel om det antingen är en massa snö för att kunna göra roliga aktiviteter som till exempel pulkaåkning eller till våren när det blir finare väder. Även att få med sig mellanmål på utflykterna.

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -