👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - för eller emot vaccin?

Skapad 2021-01-11 15:03 i Häggvallskolan Tjörn
Att skriva en debattartikel
Grundskola 7 Svenska
Ett bra sätt att nå ut med sitt budskap och samtidigt försöka övertyga andra om att man har rätt i en fråga är att skriva en debattartikel. Just nu är det många som oroar sig för att bli sjuka i covid-19. Debattartikeln ska därför handla om man är för eller emot vaccin. Vi använder cirkelmodellen. Först läser vi debattartiklar, sedan skriver vi en tillsammans, därefter skriver ni i par och till sist skriver ni en debattartikel helt själv.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel.

Läsning och diskussioner av debattartiklar med tillhörande uppgifter.

Skriva en debattartikel enligt cirkelmodellen. (1 - 2 - 3)

Ge respons och ta respons från en klasskamrat. (Two stars - one wish)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9