👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd å.k. 8: Garn

Skapad 2021-01-11 15:13 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du att göra något av garn i tekniken virkning eller stickning, i kombination med en annan teknik om du vill.

Innehåll

Hur skall vi arbeta?

Du börjar med att prova på en eller ett par garntekniker ( virkning och stickning ). Därefter ser du vilka möjligheter det kan finnas med de olika . Du ritar förslag och formger föremål som kan göras av en garnteknik . Du kan välja att kombinera garntekniken med en annan textil teknik i det du framställer ( t.e.x montera det du gjort i garn på något som du sytt ).

När jobbar med garnteknikerna tittar vi en del på slöjdlexikon  som du kan använda både i skolan och hemma när du övar; www.slojd.nu 

 

När du framställer ditt föremål för du en relevant dokumentation ( i Google dokument ) med bilder på skisser/ ritning och bilder tagna under framställningen av ditt föremål. Du skriver text i dokumentet med hjälp av frågeställningar kring idéfas och planering samt löpande reflektion under arbetets gång.

Du tränar dig på att använda redskap och material som har med virkning och stickning och kanske också med sömnad att göra. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremål inom detta arbetsområde. 

Ämnen som berörs är också kopplingar till industriella revolutionen vad det gäller garn/ tyg/ textilier/ textilindustrin samt uppgift som har att göra med miljö/ hållbar utveckling/ textilier.

Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stödfrågor för reflektion

Vad / hur har du  gjort?

Hur har det gått?

Vilka problem har du stött på?

Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

Har du behövt experimentera dig fram till lösningar?

Finns det moment som du behövt öva på?

Vad är nästa steg?

Har du lärt dig något nytt?

Varför gick det bra/dåligt?

Borde du ha gjort annorlunda?

Vad är viktigt att tänka på för att nå ett bra resultat?

Varför gör du som du gör? (motivera dina val)

Är det något som du funderar över?

Har du ändrat eller tvingats ändra din idé?
Hur bedömer du slutresultatet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Torpskolan Slöjdmatris Ht 20

OK
Bra
Avancerat
Dokumentation
Här bedöms hur du utvecklar dina idéer och hur du reflekterar över din arbetsprocess Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé. Du lägger in bilder och kommenterar dem.
Du gör en tydligare skiss / ritning / modell. Du tar bilder mer kontinuerligt och skriver mer utvecklat.
Du gör en tydligare skiss / korrekt ritning / modell. Du för mer välutvecklade resonemang.
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.