👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 VT2021

Skapad 2021-01-11 15:15 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Teknik
Teknikplanering åk 7 VT2021

Innehåll

Konstruktion och Elektronik 

Pedagogisk Planering, teknik 

Under detta moment i teknik kommer vi arbeta med olika brokonstruktioner, programmering och elektriska kopplingar. 

 

FÖRMÅGOR 

 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

 identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 

 använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

 värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 

 analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

 

 

ARBETSSÄTT 

 

 

Gemensamma genomgångar, praktiskt arbete, enskilt teoretiskt arbete, reflektion i loggbok 

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA INNEHÅLL 

 • Ritteknik 

 • Bygga kinesisk bro, pappersbro och en bro i ett hållfastare material. 

 • Teori om konstruktioner och elektronik. 

 • Enskilt arbete om en byggnadskonstruktion 

 • Blockprogrammering med Scratch 

 • Praktiskt arbete med elektroniksatser 

 • Elektriska komponenters funktion 

 • Felsökning av kopplingar. 

 

 • Dokumentera under arbetets gång. Skrivande av loggbok 

 

Ur Lgr 11 

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. 

 • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av 

kraft och rörelse. 

 • Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material. 

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 

 

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. 

 • Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. 

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet. 

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. Din loggbok utgör ett viktigt bedömningsunderlag 

 

 

BEDÖMNING 

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Ex. Hur du utvärderar din byggnadskonstruktion. 

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningarEx. Du förklarar varför en konstruktion är byggd som den är. Prövar och omprövar. 

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Ex. Du använder begrepp som fackverk, armering, hållfasthet mm. 

 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik. 

 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tidEx. Hur konstruerades broar förr respektive nu. 

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. Ex. Hur har elektroniken underlättat för människor? Är det positivt/negativt för miljön. 

 

 

 

PLANERING  

 •  

Vecka 

Måndag 

Onsdag 

Fredag 

Läxa till fredag 

2 

 

Tk – intro,  ped planering och häfte 

Hållfasthet. Konstruera en pappersbro + belasta pappersbron 

 

3 

Krafter repetition samt sid 150-152 

Konstruktionsprinciper sid 153-157 

Olika broar Brokonstruktioner sid 172-176 

häfte+ film  

sid. 150-157 

4 

Ritteknik sid 32-35 

Ritteknik sid 32-35   

Introduktion brobygge 

Sid. 172-176, 32-35 

5 

Planera egen bro av Artstraw + skiss  

Göra klar sin bro-planering och börja bygga.  

 

Prov Hållfasthet  

150-157 

 

6 

Bygga bro av Artstraw 

Bygga bro av Artstraw 

 

Bygga bro av Artstraw 

 

 

7 

Bygg klar bron och lämna in Loggbok (ev kinesiska bron) 

Schemabryt 

Redovisning Bro 

 

8 

 

Redovisning Bro 

Introduktion programmering 

Matteprov  

 

10 

Programmering sid 204-213 

Programmering sid 204-213 

Programmering sid 204-213 

Sid 204-213 

11 

Scratch 

Scratch 

Scratch 

 

12 

Elektroniklådor samt häfte sid 216-219 

Elektroniklådor samt häfte sid 216-219 

Bedömningsuppgift programmering och elektronik.