👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller 9D

Skapad 2021-01-11 15:21 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kan du tänka dig en värld utan metaller? Hur skulle spisar och kastruller se ut? Bilar, tåg och flygplan? Dörrnycklar och smycken? Skulle vi kunna använda elektricitet? En värld utan metaller skulle verkligen vara annorlunda. Men ett problem med metallerna är att det inte finns hur mycket metall som helst i gruvorna. Därför måste vi tänka på att lämna metall till återvinningen.

Innehåll

Lektionsplanering:

Vecka

Tisdag (halvklass)

Fredag (helklass)

2

Fjärrundervisning:

a7068 film: metallers egenskaper

Uppgift: a7068 samla fakta om metaller

Fjärrundervisning:

Metaller och metallframställning a5927

Från malm till metall a7147

 

https://app.studi.se/l/jaern

 

Svara på följande frågor och lämna in.

-Beskriv vilka speciella egenskaper metaller har.

-Hur framställs metaller? (exempelvis järn)

 

3

Fjärrundervisning:

Muntlig redovisning av metaller

Metallers betydelse för oss människor.

Fjärrundervisning:

Korrosion

https://app.studi.se/l/saa-foerhindrar-du-rost

Skriv hypotes till hur järn rostar i olika miljöer

4

I skolan:

Laboration: legering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

Att kunna:

-ge exempel på egenskaper hos metaller

-ge exempel på legeringar

-beskriva hur metaller framställs ur malm

-resonera kring vilken betydelse metaller har för människans levnadsvillkor.

-resonera kring vilka konsekvenser användningen av metaller får för miljön och hälsan

-argumentera för resurshushållning och återvinning av metaller

-beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar och hur det kan förhindras.

 

 

Arbetsmetoder:

genomgångar, filmer

arbetsuppgifter, laborationer

 

 

Förmågor som bedöms:

 

-använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

-genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

-använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och samhället.

 

 Hur väl du uppnår förmågorna visar du genom:

-att delta aktivt vid genomgångar och diskussioner

-att genomföra arbetsuppgifter och inlämningar

-resultat på läxförhör, skriftliga och praktiska prov

Uppgifter

  • METALLER

  • Korrosion