Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärta och Lungor

Skapad 2021-01-11 15:21 i 200191 Förskolan Skogsstjärnan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Hur tar sig luften till lungorna? Hur kommer syret vidare till cellerna? Varför behöver cellerna syre? På vilket sätt samarbetar hjärtat och lungorna? Vad finns i hjärtat? Vad finns i lungorna? Varför blir vi andfådda när vi anstränger oss? Varför pumpar hjärtat starkare när vi anstränger oss? Det är frågor vi försöker besvara när vi forskar om hjärtat och lungorna!

Innehåll

 

Hjärta och Lungor

 

Vad ska vi forska om?

Hjärtats och lungornas funktion. Hur tar sig luften till lungorna? Hur kommer syret vidare till cellerna? Varför behöver cellerna syre? På vilket sätt samarbetar hjärtat och lungorna? Vad finns i hjärtat? Vad finns i lungorna? Varför blir vi andfådda när vi anstränger oss? Varför pumpar hjärtat starkare när vi anstränger oss?

 

Vilka begrepp vill vi lyfta?

Luft, Syre, Andas, Transportera, Hjärta, Lilla kretsloppet, Andfådd, Bronker, Kammare, Förmak, Blodådror, Vener, Kärl, Aorta, Hjärtslag, Aveoler, Blod.

 

Hur syns barnens lärande?

Lärande sker och syns när barnen genom samtal och dokumentation visar en förtrogenhet med begreppen ovan, visar en utökad förmåga att förklara (genom samtal och/eller dokumentation) hjärtats och lungornas funktion och position i kroppen.

 

Planering

Steg ett

Vi diskuterar hjärtat och lungorna. Vi tittar på bilder och reflekterar över hur organen ser ut och pratar om varför de finns där inne i kroppen. Vi försöker helt enkelt skapa en bild av barnens förkunskaper i ämnet. Barnen dokumenterar en hypotes om hur hjärtat och lungorna ser ut, var de finns i kroppen och varför de finns där. Vi använder en mall när vi dokumenterar för att ge barnen ramar. Mallen utgörs av konturerna av en torso.

Steg två

Nu forskar vi genom att läsa litteratur, använda digital media samt lägga pussel. Vi reflekterar över vad vi fått ta del av. Hur stora är egentligen lungorna och hjärtat? Hur kan det synliggöras? Vi använder ballonger och sugrör! Hur hamnar syret i blodet (lilla kretsloppet)? Vad är egentligen blod? Barnen dokumenterar återigen sitt lärande med hjälp av mallen.

Obs! Här kan vi behöva stanna länge. Alltså forska på olika sätt vid flertalet tillfällen!

Steg tre

Vi tittar tillbaka på allt vi gjort hittills och återbesöker sådant som vi behöver titta mer på. Vi diskuterar och reflekterar över organens funktion och repeterar begrepp. Barnen dokumenterar åter igen vad de lärt sig med hjälp av mallen.

 

Varför mall?

Mallen gör det lättare för pedagog att se progression och tecken på att lärande sker.

 

Medier:

Film som visar blodets väg genom hjärtat på 1177.se: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/hjarta-och-blodomlopp/

Ger pedagog kunskaper om hjärtats funktion.

Film från UR för barnen om hjärtat och lungorna: https://urplay.se/program/191293-din-kropp-svenska-som-andrasprak-hjartat-och-lungorna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: