Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 8b vt 2021

Skapad 2021-01-11 16:03 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi provar med en planering för hela terminen. Om det blir för stora förändringar så kommer jag att uppdatera den.

Innehåll

Uppdaterad preliminär planering from v 10

 

10

ti

Förbereda muntligt (argumenterande tal)/arbeta på din deckartext

 

 

on

Förbered Muntligt (argumenterande tal)arbeta på din deckartext

 

 

fr

Ny bok – bokläsning i grupper, lämna in deckartexten

Bearbeta efter respons

11

ti

Muntligt (argumenterande tal)  elev1-15

presentera

 

on

Läsövningar  muntligt tal 16-22

 

 

fr

Bokarbete 1

 

12

ti

Läsövningar

 

 

on

Läsövningar

 

 

fr

Bokarbete 2

 

13

ti

Lästest - Digiexam

Läsförståelse

 

on

Lästest – Digiexam

 

 

fr

PÅSKLOV

 

14

ti

PÅSKLOV

 

 

on

PÅSKLOV

 

 

fr

PÅSKLOV

 

15

ti

Skrivövningar/träna gestaltning

 

 

on

Skrivövningar/träna gestaltning

 

 

fr

Bokarbete 3

 

16

ti

Skrivövningar

 

 

on

Digiexam: Gestaltning

Skriva/gestaltning

 

fr

Bokarbete 4

 

17

ti

Intro: Språkbruk

 

 

on

Språkbruk

 

 

fr

 Bokarbete 5 förbereda redovisning

 

18

ti

Förbereda redovisning

 

 

on

Förbereda redovisning

 

 

fr

Redovisning bok 1-4

Presentera, samtala, förstärka texter

19

ti

Redovisning grupp 5,  språkbruk

 

 

on

LOV

 

 

fr

LOV

 

20

ti

Språkbruk

Presentera, språkbruk, förstärka texter

 

on

Språkbruk

 

 

fr

språkbruk redovisning

Språkbruk

21

ti

Satsdelar

 

 

on

Satsdelar

 

 

fr

Satsdelar

 

22

ti

Satsdelar

 

 

on

Satsdelar

 

 

fr

Satsdelar (Prov i Digiexam på satsdelar)

 

23

ti

Poesi

 

 

on

Poesi

 

 

fr

SKOLAVSLUTNING

 

 

 

 

Matriser

Sv
Lästest

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse. .
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse
Läsning - tolka
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
muntlig presentation
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förstärka texter
Du använder hjälpmedel vid din presentation så att de på ett i huvudsak fungerande sätt förstärker ditt budskap.
Du använder hjälpmedel vid din presentation så att de på ett ändamåsenligt sätt förstärker ditt budskap.
Du använder hjälpmedel vid din presentation så att de på ett ändamåsenligt och effektivt sätt förstärker ditt budskap.

Sv
Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera information - källkritk
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Hantera information
- referat, referatmarkörer, citat och källförteckning
Din text innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande citat, referat, referatmarkörer och källförteckning
Din text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande citat, referat, referatmarkörer och källförteckning.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande citat, referat, referatmarkörer och källförteckning.
Texten språk och innehåll
Du har skrivit en debattartikel med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till debattgenren. (argumentation tex)
Du har skrivit en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpssning till debattgenren. (argumentation tex)
Du har skrivit en debattartikel med god språklig variation, väl utvecklad textbindning samt väl fungerande anpssning till debattgenren. (argumentation tex)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: