👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 6

Skapad 2021-01-11 16:14 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 6 Historia
Vi kommer att arbeta tematiskt i historia och svenska. Vi läser om Vasatiden,Stormaktstiden & Frihetstiden.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 Sveriges historia från Vasatid till Frihetstiden åren 1520- 1850.

 Några av de europeiska upptäcktsresorna.

 Vad arkeologiska fynd & historiska källor kan visa.

 Historiska begrepp och vad orden betyder.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Läsa i boken Upptäck Historia och svara på frågor. 

Se på filmer och anteckna.

Lyssna på historiska "poddar" och anteckna i en historiebok. 

Spela upp en historisk person och förbered en muntlig presentation i jag-form. 

Arbeta i olika häften och sök efter fakta. 

Öva på de begrepp som hör till varje historisk tid. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma ditt arbete:

Hur du deltar i övningar och diskussioner på lektioner.

Hur du lyckas vid begreppsförhören.

Skriftliga prov!

Din muntliga redovisning om en historisk person.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6