👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi och djur

Skapad 2021-01-11 16:27 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss djur och ekologi!

Innehåll

 

Material:
Ekologitexthäfte – förvara i din NO-mapp
Ekologifrågehäfte – förvara i din NO-mapp
Boken om Biologi s. 52-61, 64-65, 68-71, 78-81 (Låna i skolan)
Biologi 4-6 s. 22-37, 44-47 (Låna i skolan)
Frågepapper till texter/filmer vi läser
Inför-provet häfte 

 

Hur vi arbetar:
Genomgångar
Laboration ”vattnetskretslopp”
Film
Diskussioner
Läsa texter enskilt och tillsammans i klassen
Övningar med begreppskort
Prov

 

Tid:
Fram till Sportlovet

 

Begrepp: Anpassning, djurens släktträd, ryggradslösa djur, ryggradsdjur, växelvarma djur, jämnvarma djur, fortplantning, yttre fortplantning, inre fortplantning, rovdjur, byte, däggdjur, allätare, ekosystem, biologisk mångfald, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, producent, konsument, förstahandskonsument, andrahands-/tredjehandskonsument osv. toppkonsument, Charles Darwin, evolutionen, naturligt urval, fossil, fotosyntes, cellandning, druvsocker, nattdjur, sinnen.