Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema blå Doddo

Skapad 2021-01-11 16:30 i Hasselgatans förskola Alingsås
Förskola
Doddo är februari månads babblare, färgen blå är månadens färg och tecknen vi tränar lite extra är kompis, vänner, älska/tycka om samt hjärta.

Innehåll

 

Syfte - varför?

Då babblarna är välkända och uppskattade figurer för många av barnen, låter vi dessa figurer vara ett genomgående tema under året. Vi utgår från förskolans mål enligt verksamhetsuppföljningen från 2019-2020. Under februari ligger fokus på ”språk, drama och genus”, och arbetet med relationer är aktuellt i och med alla hjärtans dag. Språket är ett prioriterat mål från förvaltningens sida. Vi har flerspråkiga barn i gruppen samt flera små barn som kommunicerar utan talat språk, därför passar det bra att jobba med babblarna och TAKK.

 

Var är vi? (Nuläge)
Barnen är nyfikna på babblarna och väljer gärna att leka med avdelningens babblar. I Doddos rum pekar barnen på Doddo som hänger i lampan, leker med alla babblarna som finns i skåpen samt spelar & pusslar med babblarna. Böckerna om babblarna tas ofta fram för att läsas. Den blå färgen kan benämnas och pekas ut av några barn. Barnen använder tecken i samband med ramsor & sånger.

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn ska lära känna babblaren Doddo, kunna teckna blå, hjärta och kompis, bli intresserad av färgen blå och vara nyfiken på vad vi kan skapa med den blåa färgen.
matematik: Vi vill att barnen ska utforska formerna triangel och hjärta, räkna 1-2 på Doddos händer, fötter och ögon

språkmål: Vi vill att barnen ska lära känna kroppsdelarna hand, fot, ögon och efter ålder och mognad kunna namnge/ peka/ teckna

socialt: Vi vill att barnen ska veta vilka kompisregler vi har på förskolan

 

Pedagogerna behöver påminna sig att använda TAKK (tecken som stöd)


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

introduktion/ temauppstart: Stora Doddo kommer utklädd i blått. Doddo har med en blå väska med blåa saker i ( olika blå pennor/kritor, blå papper samt hjärtan ) som vi tittar i tillsammans. Vi sjunger Doddo sång och sånger om vänner🎵 Som avslutning bjuder Doddo på

stående inslag i temat (återkommer under läsåret med alla olika babblarna):

 • 🎶🎵 sång och ramsor: blå Doddo.... Här kommer blåa Doddo håhåjaja , Vi är vänner du och jag... Det är bra att vara ensam...
 • leta blåa saker på avdelningen
 • ”Kims lek” med blåa saker
 • skapande med olika material & teknik med färgen blå : en stor gemensam Doddo , egen A4-Doddo till pärmen, måla av olika storlekar från pepparkakshjärtformer - klipp ut hjärtform i olika storlekar - på papper med olika blå nyanser - trä på blå garn till mobil med Bobbo
 • färg och form och utseende: Doddo är blå, hjärtformad, har två händer/fötter/ögon
 • rörelse och motorik: leka med kroppsdelarna, 🎵huvud, axlar, knä och tå, 🎵nu spelar vi på handen...
 • rummet: Doddos rum vid samlingen, matbordet...
 • hembesök över en helg med Doddo
 • gemenskap och samhörighet: vi skapar stor Doddo tillsammans, vi går igenom kompis-regler
 • tecken: färgen blå, hjärta, kompis/vän

matematiska begrepp: jämförelserna stor - mellan - liten, antalsräkning 1-2-3, utforskar formerna triangel och hjärta

sociala mål: vi utformar avdelningens kompisregler tillsammans med babblarna, vi spelar upp lekscener med handdockorna där barnen får stötta babblarna i hur de ska vara mot varandra och hjälpa varandra, gör kompisintervjuer med de äldsta barnen

alla hjärtans dag, vänskap: barnen formar sina händer som hjärtan, vilka fotas och sätts samman till vänskapstavla

 

Läroplansmål:

Kopplat till förskolans och kommunens satsning på språkutveckling väljer vi att arbeta med babblarna och med TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Fotodokumentation av temaarbetet i grupp, läggs som inlägg på unikum så föräldrar kan följa processen hemma och samtala med sina barn. 

Vid hembesöken ber vi föräldrar fota 5 foton som vi kan använda som samtalsunderlag med barnen och som sedan blir en väggdokumentation.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: