👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 8&9

Skapad 2021-01-11 16:33 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En av grundbultarna i HKK är hållbar utveckling, och det är något som vi alla behöver hjälpas åt kring!

Innehåll

Hållbar utveckling associerar många till att det handlar om miljön. Ja, det gör det också, men hållbar utveckling är mer än så!

HU har tre viktiga aspekter- hållbar EKOLOGISK utveckling (temperaturmål, biologisk mångfald mm), hållbar EKONOMISK utveckling (att rikedom inte skapas genom att förstöra planeten t ex) samt hållbar SOCIAL utveckling som handlar om hur vi människor har det när det gäller jämställdhet, arbetsvillkor, yttrandefrihet och demokrati. I HKK kommer vi att lära oss om hur hållbar utveckling främjas och vad det innebär i praktiken samt hur vi kan påverka genom våra konsumtionsval.

Arbetsområdet examineras genom

a) kontinuerligt arbete i utvärderingar av det praktiska arbetet

b) klassrumsdiskussioner samt

c) en uppsats

Uppgifter

  • Uppsats om hållbar utveckling

  • Uppsats om hållbar utveckling

  • Uppsats om hållbar utveckling

Matriser

Hkk
Hållbar utveckling åk 8&9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Välja och motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.