👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss del 2 åk 6 kemi

Skapad 2021-01-11 16:57 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Varför ska vi lära oss det här? Syftet med det här kapitlet är att ni ska få veta mer om ämnena som finns runt omkring oss. Vi kommer att lära oss mer om atomer, molekyler och grundämnen och vi kommer att få lära oss att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar. När vi har jobbat med detta avsnitt kommer ni att förstå att grundämnena ingår i olika kretslopp och ni kommer att känna till kolets kretslopp. Vi ska också läsa om hur viktiga metaller är för oss människor och vad vi kan använda dem till. Kapitlet lär oss om hur processen från brytning av malm till färdig produkt går till. Vi kommer också att diskutera om att människans handlingar påverkar miljön och hur vi kan återvinna material.

Innehåll

Centralt innehåll

Kemi

·       Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

·       Indelning av ämnen och material utifrån egenskaper, utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet och surt eller basiskt.

·       Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Mål för avsnittet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

·       Kunna förklara vad en atom och en molekyl är

·       Veta vad ett grundämne är och ge exempel

·       Veta vad en kemisk förening är och ge exempel

·       Veta att ämnen har olika egenskaper

·       Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen

·       Veta vad människan kan använda olika metaller till

·       Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer

·       Veta varför man återvinner några olika ämnen

 

Tidsram: Vi kommer att arbeta med den laborativa delen av detta avsnitt

                2021.01.11-2021. 01.-22

              

Planering Klass 6B Kemiavsnittet Ämnena omkring oss del 2 laborationer

 

Vecka

Måndag

Onsdag (Tk)

Fredag

2

Vi går igenom planeringen för den laborativa delen.

 

Vi repeterar genom att se..

Film: Hasse Persson tydligt om molekyl, grundämne och kemisk förening

https://youtu.be/6x9laDhZCEQ (ca 6min.)

Vi diskuterar den kemiska reaktionen som sker då man framställer järn med hjälp av en reaktionsformel.

Sid. 66.  En balanserad reaktionsformel visas.

 

Vi går igenom reaktionsformeln för fotosyntesen och balanserar den.

 

Vi går igenom laborationen som ska utföras på torsdag

Och alla skriver en hypotes

 

Vi utför laborationen ”Brinnande stålull”

genom att läraren gör en demonstration som alla får observera.

 

Laborationsrapporten skrivs färdigt och lämnas in för bedömning.

 

Vi stoppar stålull i en petflaska med vatten som får stå över helgen.

 

Alla skriver en hypotes.

Vad tror du kommer att hända?

(Arbetsblad 4 kap 4)

3

 

Vi ser en film om den kemiska reaktionen mellan järn och syre då stålull brinner. (stoppa filmen innan rektionsformeln balanseras)

https://youtu.be/iZ5jJmIPTqY

 

Vi sammanfattar och diskuterar laborationen med brinnande stålull.

 

 

Vi diskuterar reaktionsformeln och eleverna försöker balansera den i sin laborationsrapport

 

 

 

Vi tittar på petflaskan med vatten och stålull och diskuterar det vi ser.

 

Eleverna skriver en laborationsrapport, Arbetsblad 4.

 

Vi sammanfattar och diskuterar.

 

Vi utför en kemisk reaktion mellan bikarbonat eller bakpulver och citronsyra och vatten.

 Vi utgår från filmen nedan där Hasse Persson utför samma laboration.

 

https://youtu.be/iYp600VOHRo

 

Vi sammanfattar och diskuterar.