👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter och Snö

Skapad 2021-01-11 17:16 i Strandskolan Kristinehamn
Du kommer att få lära dig olika kännetecken för årstiden vinter och hur djuren överlever vintern.
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild
Du kommer att få lära dig olika kännetecken för årstiden vinter och hur djuren och växterna överlever vintern. Vattnet kan ha olika former. Vi gör experiment med snö och is.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Du ska visa att du kan:
- några kännetecken för årstiden vinter.
- vattnets olika former.
- hur några djur och växter kan överleva under vintern. Näringskedjor och livscykler.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lära dig genom att:
- läsa texter
- skriva egna texter med bildstöd
- lyssna på berättelser och sagor
- se på filmer
- undersöka och observera.
- göra experiment med vatten och is.Du kommer att få arbeta:
- individuellt
- i grupp 

Du kommer att få redovisa med:
- egen dokumentation av text och bild
- muntlig redovisning av egen text


Så här kommer du att bedömas:

Du kommer att bedömas genom att du:
- muntligt berättar om några förändringar i naturen under vintern.
- är delaktig, diskuterar och dokumenterar vad som händer vid laborationer med vatten, snö och is.
- skriver en text med bilder om något djur som överlever vintern.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3