Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska bindningar och Elektrokemi

Skapad 2021-01-11 16:48 i Slättängsskolan Kristianstad
Denna pp omfattar avsnitten 14.1-14.4 i boken Spektrum kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå mer om världen runt omkring oss och varför olika atomslag har så olika egenskaper. Vi ska även läsa om hur ett batteri är uppbyggt och varför järn rostar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen under detta avsnitt skall bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Eleven skall också få övning i att förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Eleven skall känna till

 • en enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet samt känna till vad  atomer, elektroner och kärnpartiklar är,
 • kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner,
 • historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor,
 • gruppering av atomslag utifrån ett historiskt perspektiv.

Konkretisering

Eleven skall efter avslutat kurs känna till

 • vilka elementarpartiklar som atomen är uppbyggd av,
 • vilka laddningar protoner, elektroner och neutroner har,
 • vad atomnummer och masstal betyder,
 • vem som skapade iden om det periodiska systemets uppbyggnad,
 • vad period och grupp avslöjar om en atoms uppbyggnad,
 • hur många elektroner som ryms i K-, L- och M-skalet,
 • vad begreppet valenselektron betyder,
 • hur man ritar en enkel atommodell utifrån att man känner till atomnummer och masstal,
 • de mest reaktiva grupperna av grundämnen i det periodiska systemet samt kunna förklara varför dessa ämnen lätt reagerar med andra grundämnen,
 • den grupp av ämnen i det periodiska systemet som inte alls vill reagera med andra grundämnen samt kunna förklara orsaken till detta,
 • hur en negativ resp postiv jon skapas,
 • hur en elektronparbindning (kovalent bindning) skapas mellan atomer i en molekylförening,
 • några vanliga exempel på molekylföreningar,
 • vad begreppet ädelgasstruktur betyder,
 • vad som håller samman jonerna i en jonförening samt kunna ange några vanliga jonföreningar,
 • att inga byggstenar kan försvinna utan bara omvandlas i olika former,
 • vad metallbindning är och hur man kan förklara metaller goda ledningsförmåga med hjälp av den kunskap.
 • ordna ett par olika metaller i elektronparserien

 • hur spänningsserien fungerar

 • hur en offeranod fungerar

 • hur ett alkaliskt batteri är uppbyggt och fungerar

 • vad som händer vid: oxidation, reduktion, redoxreaktion

 • kunna skriva reaktionsformel för oxidation, reduktion och redoxreaktion.

 • ge exempel på uppladdningsbara batterier

 • förklara elektrolys

 • Vilka användningsområde finns för elektrolys

 • förklara galvanisering och ge exempel på användningsområde

Undervisning/arbetssätt

Undervisningen kommer bestå av laborationer, katederundervisning, filmvisning och skriftliga övningar där eleven får öva sig på att rita modeller av atomer och joner utifrån fakta hämtad ifrån det periodiska systemet.

Bedömning

Avsnittet kommer avslutas med ett poängprov. Den samlade bedömningen av elevens kunskaper kommer bestå av resultatet på provet, hur väl eleven förstår att använda fakta från det periodiska systemet för att rita modeller av atomer samt hur väl eleven kan redogöra muntligt för vilka fakta som man kan hämta ifrån det periodiska systemet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: