👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 2022 årskurs 9 spanska

Skapad 2021-01-11 17:06 i Murgårdsskolan Sandviken
Spanska årskurs 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Arbetsområde:Tala, skriva och samtala. Du kommer att göra en digital presentation om ett spansktalande land och kommer att berätta i tal och skrift realia från det landet du valt. Du kommer att visa vilka strategier du tillämpar för att göra dig förstådd (muntligt) (omformuleringar, gester, etc). Sedan kommer du att lära dig att bearbeta din olika texter med lärarens återkoppling för att kunna tydliggöra kommunikationen som påverkar din skriftlig och muntligt förmåga såsom ditt uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning med mera.

Innehåll

Planering spanska åk 9 VT –2022

 

V2 ”Gerundio” Pågående form, ordningstal. Övningsboken, Rep Futurum s. 58, 60 (uppgift 10)

V3 Repetition av perfekt och reflexiva verb. Kap 3A El Pódcast de Nuestro Mundo s 64-65textb - Uppgift: Träna på att skriva om din vanliga dag, Uppgift 2: Presentera en kompis.

V4 Kap 3 - ÖVN s 92, 93 och 94

V5 Träna till muntliga provet ”presentera en kompis”

V6 Feedback, öva på att höra och läsa. Jobba med s 65, 66 i övn.

V7 Prov 1; onsdag läs och fredag hör, skriva

V8 Feedback/Film

V9 Sportlov

V10 Arbeta klart med ditt spansktalande land. Filma

V11 Öva att skriva om din framtid/Klar med uppgiften om ett spansktalande land, deadline-onsdag

V12 Hörövn s 73, 82,

V13 Nationella provet Hör- och läsförståelse

V14 Börja med skrivuppgiften ”Preparate para mis vacaciones en Suecia”

V15 Påsklov

V16 Muntliga prov (interaktion). Fortsätt med uppgiften ”Preparate para mis vacaciones en Suecia

V17 Skriftliga prov

V18 Realia -filmer

V19 Rester

V20 Rollspel om yrke

V21 Rollspel om yrke

Uppgifter

  • Mi futuro-Min framtid

  • My projekt-video-Uppdaterad

Matriser

M2
Bedömning matris Moderna språk år 7-9

Hörförståelse- Lyssna

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Vad du förstår när du lyssnar
Du har svårt att förstå de som sägs när du lyssnar.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Att visa att man har förstått
Du kan återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och du försöker följa en instruktion.
Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du kan återberätta en text med egna ord och följa en instruktion med gott resultat.
Strategier
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan använda några strategier för lyssnande .
Du kan använda dig av några avancerade strategier för lyssnande.

Läsförståelse_läsa

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Att läsa
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter och kan återberätta med enkla ord.
Strategier
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan använda några strategier för läsning
Du kan använda dig av några avancerade strategier för lyssnande.

Produktion

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A

Skriva

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Förmågan att formulera sig med ord och fraser.
Du visar ännu inte att du kan använda aktuella ord och fraser för att skriva en text, så att en spansktalande person förstår.
Du visar att du kan använda aktuella ord, enkla fraser och meningar för att skriva en text och behärskar dessa ganska väl. Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av aktuella ord, fraser och meningar för att skriva en text. Du försöker bygga ut dina meningar. Du har en lagom ordkunskap.
Du visar att du med säkerhet kan använda dig av aktuella ord, fraser och meningar för att skriva en text. Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Form och omfång
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att be-döma formen.
Du skriver enkla korta meningar och ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter
Du bygger ut en del av dina meningar och texten är relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt. Du är medveten av mottagare.
Du skriver relativt sammanhängande meningar och du har ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt. Du anpassar din text i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du saknar strategier för att få kommunikationen att fungera.
Du saknar strategier för att få kommunikatio-att fungera.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att få kommunikationen att fungera.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att få kommunikationen att fungera.
Grammatisk korrekthet
Du kan ännu inte använda korrekt verb i olika tempus
Du försöker använda verb på ett enkelt sätt och lyckas delvis.
Du använder verb med viss säkerhet och i olika tempus. Du skriver någorlunda korrekt tempusen.
Du använder verb med säkerhet och i olika tempus. Du skriver korrekt tempusen.

Tala

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Att uttrycka sig med ledighet, variation och säkerhet samt flyt i språket
Du har för lite ordkunskap för att tala sammanhängande. Ditt uttal har brister som gör det svårt att förstå de du säger.
Du försöker använda aktuella ord, enkla fraser för att uttrycka dig med någorlunda säkerhet och flyt i språket. Du har ett någorlunda bra uttal
Du kan med viss säkerhet uttrycka dig med ledighet, flyt och variation. Ditt uttal är bra
Du visar att du med säkerhet kan uttrycka dig med ledighet, variation och flyt i språket Du har ett mycket bra uttal.
Begriplighet, uttal, intonation
Du pratar väldigt försiktigt men en låg ton så att det är svårt att uppfatta saker när du talar.
Du pratar med en normal ton. Det går att förstå det du säger och även om ditt uttal innehåller oklarheter men går ändå att förstå innehållet.
Du pratar med en normal ton. Du kan med viss säkerhet uttrycka dig begripligt. Ditt uttal och intonation är bra.
Du kan uttrycka dig begripligt med en normal ton. Du har en mycket bra uttal och intonation.
Korrekthet, stavning och interpunktion
Du har svårt för att förbättra ditt uttal.
Du försöker använda dig av pauser genom interpunktion och har någorlunda bra grammatik i ditt tal.
Du kan med viss säkerhet använda pauser genom interpunktion. Du vet var du ska stanna i varje stycke. Ditt tal har god grammatik
Du använder pauser i ditt tal som visar att du behärskar interpunktion. Ditt tal har mycket god grammatik.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Du har svårt att förstå muntliga instruktioner.
Du har delvis förstått instruktionerna och skriver enligt de muntliga anvisningar.
Du har förstått väl de muntliga instruktionerna och gör delvis anpassningar till syfte, mottagare och situation.
Du har mycket väl förstått instruktionerna och gör anpassningar till syfte, mottagare och situation.
Strategier när du talar
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
När du kommunicerar väljer och använder du dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som är passande för att lösa problem.