Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-01-11 17:55 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar med normer och värden

Innehåll

Vi behöver arbeta med att dela upp barnen i de olika miljöerna på avdelningen för att ge barnen större utrymme och lekro. I konflikter märker vi att barnen löser det mesta själva och att det kan räcka med att vi är närvarande och ser barnen. Vi stöttar även barnen i att dela med sig kring material och att hjälpa varandra. Vi arbetar med bildstöd samt tecken som stöd för att hjälpa barnen i konflikthantering och vid samspel. 

Genom samtal, material och aktiviteter visar vi på människors lika värde samt uppmuntrar till ett varsamt förhållningssätt till material och varandra. Vi arbetar med att samarbeta och visar på ett gott samspel.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: