👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering spanska år 8 v.10-23

Skapad 2021-01-11 17:40 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under den här perioden kommer du att lära dig -hur du uttrycker att något har hänt, detta är ett tempus som kalls för perfekt - hur man beskriver en resa till ett land bortom Sverige -hur en vistelse på ett sommarläger i Spanien kan se ut -vänskap - hur du uttrycker att någon gör något just nu ( motsvarar engelskans ing-form) -ett annorlunda sätt att kommunicera -spansk och latinamerikansk realia

Innehåll

Tidsperiod

v.10-23

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)                                                                  - verbet haber, användning samt böjning 
- hur man böjer de regelbundna verben i perfekt (regelbundna -ar -er samt ir verb) 
- hur du böjer oregelbundna verb såsom hacerdecirescribirverromper, ser samt volver i perfekt 
- hur du berättar om vad du har gjort en vanlig dag 
- berätta vad du har gjort på en resa 
- beskriva en resa som du har gjort eller en från fantasin 
- berätta lite om Peru på spanska 
- berätta lite om sommarläger i Spanien 
- hur du utvecklar din ordkunskap med hjälp av de texter som vi läser 
- säga att du eller någon annan håller på med något 

- fakta om en spansk ö (La Gomera)   

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Bedömning avser: 

 • delaktighet och engagemang i såväl muntlig som skriftlig produktion 

 • din förmåga att förstå talad spanska 

 • din förmåga att förstå skillnader mellan svensk kultur och sådan i länder där spanska talas. Du kommer att få tester som kontrollerar hur du har tillgodogjort dig innehållet av ett begränsat område. 
  Du kommer även att få tester som stämmer av dina allmänna färdigheter som förväntas bli bättre ju längre du har läst spanska. 
  Båda typerna av test kan vara såväl muntliga som skriftliga. 

Du kommer att bedömas enligt bedömningsmatrisen för moderna språk.

Hur ska vi nå dit? 

Vi kommer att arbeta med olika slags texter samt övningar till dessa. Övningarna syftar till att träna upp din färdighet i språket. Övningarna kommer att vara av olika karaktär för att träna de fyra färdigheter varpå ett modernt språk vilar nämligen tala, skriva, lyssna och förstå. 
Du kommer att få lära dig ett antal sånger samt rim och ramsor. Vi kommer även att spela spel och tävla under lättsamma former. Allt för att utveckla din spanska och för att befästa dina kunskaper. Du kommer att få läxor varje vecka. Läxorna finns beskrivna på Teams/Unikum. De finns där så att du har minst en vecka på dig att förbereda dig. 

Vi arbetar med undervisningsmaterialet Vale. Nedan finner du en länk till Övningsmästaren där du finner ljudfiler och digitala övningar till alla kapitel.

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/18

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.