👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren/Ekologi åk7

Skapad 2021-01-11 18:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Biologi
Fem myror är fler än fyra elefanter. Vi har ca. 1,5 miljoner arter på jorden! En del är stora andra är små. Några är snabba och andra är vackra att titta på. Vad har alla djur gemensamt och hur delar man in djuren i grupper? Och hur anpassar sig djuren ihop med naturen? Ja, det är några av frågorna som ni kommer att få svar på i den här kursen.

Innehåll

Tidsplan: Vi kommer att jobba med djuren under fem veckor. Vecka 2-6.

Området innehåller: 

 • Djurens grundläggande behov.
 • Hur djur skiljer sig från varandra.
 • Indelningen av djur i grupper.
 • Djurens utveckling.
 • Beteende hos djur.(Etologi)
 • Ekologiska samband.

Arbetssätt: Jag kommer att ha genomgångar på meet där ni får anteckna. Ni blir tilldelade uppgifter på classroom och kommer också få titta på filmer(Studi). Där finns också begrepp och quiz frågor. Ni kommer också att fördjupa er på ett djur som ni själva väljer! Vi avslutar med ett litet test.

Bedömning: Att du är aktiv på meet och räcker upp handen! Att du tittar på filmer och löser quiz på Studi. Din berättelse om ett valfritt djur skall bli intressant att läsa. Avslutningsvis att ditt prov ser bra ut!

Språkmål: Att lära nya begrepp inom biologi och skriva på ett naturvetenskapligt sätt.

Begreppslista: Ryggradsdjur, Ryggradslösa djur, Plankton, Nedbrytare, Leddjur, Ofullständig förvandling, Fullständig förvandling, Växelvarma djur, Jämnvarma djur, Amfibier, Reptiler, Etologi, Ekologi och Ekosystem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..