👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävlanda planering Fokusområde 3- Matematik

Skapad 2021-01-11 18:09 i Familjedaghem Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Fokusområde 3:Matematik

Innehåll

Planering fokusområde

 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen? Med andra ord - Vad gör vi? Hur gör vi? 

 • "Tärningsgympa"
 • Väga nallar
 • Sortera efter storlek, färg
 • Mäta oss med hjälp av klossar, pinnar, kottar, osv
 • Vi använder oss av matematiska begrepp i de vardagliga samtalen med barnen ex Hur många år är du? Hur många barn? 
 • Uppdragslekar (kort) lägesord ex lägg dig under ett bord, sätt bredvid en vuxen, gör dig liten som boll.
 • Mängdlekar, flest/färst
 • Mönsterkort där barnen följer mönster i ordning och färg
 • Biblioteksbesök där vi lånar böcker med matematikanknytning
 • "Formjakt"
 • Vi delar upp barnen i fyra grupper i lokalen för att skapa bra förutsättningar för lek och lärande.

Material

 • Stor tärning
 • Våg och nallar
 • Måttband/tumstock
 • Uppdragskort
 • Form-förstoringsglas
 • Klossar/pärlor
 • Mönsterkort

3. Hur ska vi arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 

Röstning om aktivitet, plats, frukt osv, där vi gör diagram av resultaten.

Barnen får välja veckans bok

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

Appar med problemlösning och matte

Göra former av Playdoo, snö, trolldeg

      3. Genus och likabehandling

Vi läser ur böckerna om Barnkonventionen och ser på filmerna om dessa på svt play

Vi väljer böcker som har normbrytande teman

      4. Hållbar utveckling

Sortera sopor med sopsamlarmonstren

      5. Motorik och hälsa 

Tärningsgympa

Rörelseuppdrag

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18