👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika, 9c vt -21

Skapad 2021-01-11 18:39 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Krönikor kan du läsa i de flesta dagstidningar och tidskrifter både i pappersform och digitalt. En krönika bygger på personliga upplevelser och är ofta en kommentar till en känd eller aktuell händelse. Syftet med krönikan är att underhålla, väcka intresse engagera, eller fängsla läsaren på något sätt.

Innehåll

Vid fjärr- och distansundervisning:

Du kommer ta del av undervisningen via classroom och meet. Här finns länken till ditt classroom.

 

https://classroom.google.com/c/NjIwODI5NzEwNTBa

 

Arbetsgång:

 • Föreläsningar
 • Läsa krönikor tillsammans och enskilt
 • Skriva en krönika

 

Läromedel:

Bron - läromedel i svenska som ni fått i handen.

Kopierat material som delas digitalt

Olika krönikor i pappersform och digitalt

Kortare filmklipp och genomgångar som också delas digitalt. 

 

Tid:

Vi börjar vecka 2 med digitala genomgångar på grund av fjärr- och distansundervisning. Vi fortsätter sedan arbetsområdet framåt ett par veckor. Förhoppningsvis kan vi skriva texten under vecka 3 och 4. Ni får ett antal begränsade lektioner till skrivuppgiften. Jag preciserar det mer tydligt längre fram. 

 

Skrivuppgiften:

Du ska skriva en krönika som skulle kunna publiceras i en dagstidning och intressera och läsas av ungdomar och unga vuxna. Du får välja ämne själv. En möjlighet är att utgå från ditt sommarprat och skriva om det som du pratar om där. I klassen kommer vi också hjälpas åt att hitta ämnen som du kan skriva om. Tänk på att välja något som berör och engagerar dig. Utgå från dina personliga upplevelser och koppla det till något som är aktuellt eller känt för många. Konsten är att vara personlig men också få andra att känna igen sig på något sätt. Använd dina kunskaper utifrån våra genomgångar och häftet du har fått.

 

Du ska arbeta enligt skrivprocessen:

 • Planera
 • Skriva
 • Få respons och bearbeta

Du ska endast skriva på lektionerna i svenska. Texten skrivs i ett den uppgift som jag kommer skapa i classroom.

 

Bedömning:

Jag bedömer din text enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Tidningstext "Krönika"

Innehåll

E
C
A
Innehållet passar i huvudsak i en tidning för unga läsare
Innehållet passar relativt väl i en tidning för unga läsare
Innehållet passar väl i en tidning för unga läsare
den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd
den egna tankegången framgår och är underbyggd
den egna tankegången framgår tydligt och är väl underbyggd
Texten innehåller exempel/detaljer som i huvudsak passar i sammanhanget
Texten innehåller exempel/detaljer som passar relativt väl i sammanhanget och fördjupar eller utvidgar resonemanget
Texten innehåller exempel som passar väl i sammanhanget och fördjupar och utvidgar resonemanget

Struktur

E
C
A
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur
Textbindningen är enkel men fungerande
Textbindningen är utvecklad och varierad
Textbindningen är välutvecklad och varierad

Språk och stil

E
C
A
Språket passar i huvudsak en krönika för unga läsare
Den språkliga stilen passar relativt väl en krönika för unga läsare
Språket är stilistiskt säkert och passar väl i en krönika för unga läsare
Ordvalet uppvisar viss variation
Ordvalet är varierat
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och relativt fungerande
meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande

Skrivregler

E
C
A
följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning