👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Planering VT21

Skapad 2021-01-11 19:19 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola F Moderna språk - språkval
VT21 planering i spanska

Innehåll

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3 + läxa

Läxa:

fredag (lektion 3)  

2

 

Kom igång

Repetition

 

3

Genomgång av Reflexiva verb + uppgifter (kap.5 TB)

Använda reflexiva verb + kunna berätta vad man tycker om olika saker

Textproduktion + hörförståelse

 

Glosor: Sid.24 TB (alla) + fem egna meningar

4

Eget arbete om olika länder där man talar spanska (Power Point)

Eget arbete om olika länder där man talar spanska (Power Point)

Eget arbete om olika länder där man talar spanska (Power Point)

Glosor: Sid.25 TB (alla) + fem egna meningar

5

Muntliga Redovisningar

Muntliga Redovisningar

Muntliga Redovisningar

 

6

Textproduktion och översättning

Textproduktion och översättning

Hörförståelse

 

7

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

8

Grammatik: Reflexiva verb

Läsförståelse

Arbeta med olika sorters texter + reflexiva verb

Sid.86 TB/ Reflexiva verb (att kunna böja och placera i meningar)

9

Tala och berätta om olika saker 

Tala och berätta om olika saker 

Spela in din berättelse

 

10

Grammatik: Verb i Gerundium (pågående form)

Grammatik: Verb i Gerundium (pågående form)

Textproduktion och översättning

Sid.88 TB7 Verb i Gerundium (pågående form, att kunna böja och placerat i meningar)

11

Eget arbete

Eget arbete

Grammatik (repetition)

Glosor: Sid.34 TBFrån: Göteborg                  Till: jag lär känna

12

Att kunna prata och berätta på spanska. Översättning (kap.7)

Övningar (Kap.7)

Övningar (Kap.7)

Glosor:Sid.35 TB Från: skaffa, få tag i                  Till: författaren

13

Textproduktion

Textproduktion

Prov

Skriva: Prov

14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

 

 

 

Glosor: sid.36  TB Från: medlemmen           Till: häftigt

16

Översättning kap.8

Grammatik kap.8

Verb ”jag tycker om” och frågeord.

Uppgifter kap.8

Glosor: sid.36 ,37 TB Från: förklara           Till: kan jag dö

17

Uppgifter kap.8

Berätta om andra personer.

Tala och samtala

sid.92,93 Frågeord + Räkneord

18

Grammatik: några speciella verbformer

Kap.9 läsa och förstå

Kap.9 uppgifter

Digitala prov

19

Samtala med varandra

Eget arbete

Lediga

Fredag ledig

20

Miljö och miljöproblem

Kap.10

uppgifter

Textproduktion: skriv en dialog

 

21

Användbara fraser Meningsbyggnad

Kap.11 (texten)

Uppgifter kap.11

 

22

Repetition

Repetition

Repetition

 

23

Musik

Musik

Skolan slutar

Skolan slutar på torsdag

 

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Inom ramen för språkval

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom 

att med godtagbart resultat agera 

utifrån budskap och instruktioner i 

innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade 

språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. 

Eleven kan välja bland texter och 

talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i 

innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

Eleven kan förstå helheten och 

uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer 

samt genom att med gott resultat 

agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

I muntliga och skriftliga 

framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

För att förtydliga och variera sin 

kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktioner. 

Eleven kommenterar i enkel form 

några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

Eleven kommenterar i enkel form 

några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.