👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bokstav HT2020/VT2021

Skapad 2021-01-11 19:24 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi utgår från veckans bokstav och arbetar både individuellt och i grupp för att lära bokstävernas form och ljud. Parallellt arbetar vi med övriga mål i svenska för år 1, t ex att stava ljudenliga ord och skriva meningar, samt skapa berättande texter och faktatexter.

Innehåll

Innehåll

Eleven ska lära sig alla bokstäverna i alfabetet både till namn och ljud.

Eleven ska lära sig att läsa och skriva vanligt förekommande och ljudenliga ord.

Eleven ska skriva med en tydlig handstil.

Eleven ska lära sig både versaler och gemener.

 

Bedömning:

Vi jobbar med veckans bokstav genom att:
1) Spåra stora och lilla bokstaven.
2) Träna att skriva bokstaven på vikpapper.
3) Träna att höra bokstaven i olika ord.
4) Jobba med bokstavshäftet för bokstaven.

Varje vecka går vi igenom veckans bokstav tillsammans och uppmärksammar bokstavens ljud. Vi samlar gemensamt ord med veckans bokstav på tavlan och går igenom hur bokstaven skrivs. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT 2020 / VT2021

Begreppslista:
Alfabetet

Versaler

Gemener

Mening

Punkt

Faktatext

Berättande text

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1