👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen åk 1 2020/2021

Skapad 2021-01-11 19:37 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
På ett spännande och lustfyllt sätt kommer vi med hjälp av sagoskogen att träna oss på att läsa, tala, lyssna och skriva. Varje vecka kommer ert nytt djur flytta in i skogen, och med djuret som utgångspunkt kommer vi att träna på att skriva och läsa.
Grundskola 1 Bild Svenska
I åk 1 arbetar vi med Sagoskogen. Under arbetets gång kommer vi tillsammans att upptäcka hur ord blir till text. I arbetet med Sagoskogen kommer vi träna på att läsa, skriva, tala, lyssna och skapa på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

 Innehåll

 • En ny bokstav i alfabetet presenteras varje vecka genom att ett djur eller en figur flyttar in i vår sagoskog.

 • Vi läser en text om djuret eller figuren som flyttat in i sagoskogen.Genom detta får barnen upptäcka hur de talade orden blir till en kort berättelse.

 • Vi arbetar med bokstavens ljud och utseende. Vi gör gemensamma övningar kopplat till den aktuella bokstaven.

 • Vi arbetar sedan individuellt i våra Sagoskogsböcker, där vi bearbetar texten vi skapat på en individuell nivå.

 • Därefter arbetar vi med att skriva oss till läsning utifrån elevens egna förutsättningar. Det kan röra sig om enstaka ord, mening/meningar eller längre texter som eleven skriver med mer eller mindre stöd. 

Det här ska du lära dig (mål)

 • Du ska lära dig hur bokstäverna ser ut, hur de låter och hur de skrivs. Detta gäller både stora (versaler) och små (gemener) bokstäver.
 • Du ska träna dig på att skriva så att du själv och någon annan kan läsa och förstå vad det står.
 • Du ska träna på att skriva med penna.
 • Du ska träna dig på att läsa både genom att ljuda och genom att känna igen hela korta ord.
 • Du ska träna dig på att göra mellanrum mellan orden, använda stor bokstav i början av meningar och i namn och sätta punkt i meningar.

Så här ska vi jobba

 • Vi ska skriva gemensamma texter.
 • I texterna ska vi leta bokstäver och ord.
 • Vi ska läsa sagor. Vi kan läsa tillsammans, med en kompis eller själva.
 • Vi ska leka, rimma och sjunga.
 • Vi ska skapa utifrån varje djur som flyttar in i sagoskogen.
 • Vi ska skriva med penna.

Så här visar du vad du har lärt dig (bedömning)

Du visar vad lärt dig genom att:

 • skriva ord, meningar och korta texter.
 • läsa högt för en kompis eller en vuxen.
 • aktivt delta i samtal.
 • genom att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1