👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2021-01-11 20:03 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Innehåll

Vi kommer att dansa till en låt som heter "Beat it". Vi kommer att öva på stegen i genom att dela upp stegen under olika lektionspass. Dansen kommer ske genom att idrottsläraren går igenom alla steg varav ni följer efter. 

Matriser

Idh
Dans och rörelse

Underlag till förmågan dans och rytm i Skolverket Lgr11: I danser och rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del/relativt väl/ väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
till viss del (E)
relativt väl (C)
väl (A)
Takt
Du behöver hjälp att räkna in takten och fortsatt hålla den, detta genom att t.ex. titta på en kamrat eller ledaren
Du kan ibland räkna in takten själv. Du är oftast i takt och hittar snabbt tillbaka om du tappar bort den.
Du kan själv räkna in takten och följer takten på egen hand dansen igenom.
Rytm och flyt
Du behärskar några enstaka övergångar mellan rörelserna i en koreografi
Du har ett någorlunda bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi
Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi
Rörelseomfång
Du dansar med litet rörelseomfång (storleken på rörelserna)
Du dansar med ett blandat rörelseomfång, beroende av hur komplexa rörelserna är.
Du dansar med ett stort rörelseomfång, även vid komplexa rörelser.
Rörelse och koordination
Du sätter enklare steg med benen och kan använda rummet i olika riktningar. (gå framåt, bakåt, sidorna)
Du klarar sammansatta steg. Du sätter stegen med benen och i stor utsträckning får du med armarna. Du använder rummet i olika riktningar och nivå i dina rörelser.
Du rör dig med väl koordinerade rörelser. Du sätter stegen med benen och med armarna. Du använder hela din kropp i välutvecklade samt nyanserade rörelser