👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemmet igår, idag och imorgon.

Skapad 2021-01-11 20:59 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Hemmet igår, idag och imorgon – uppsats utifrån en intervju

Innehåll

 • Tänk på att i förväg bestämma tid med den du tänker intervjua så att hen kan förbereda sig och avsätta tid. Beräknad tidsåtgång 30 - 60 minuter.
 • Med tanke på Corona är digitala intervjuer att föredra.
 • Be intervjupersonen att prata långsamt då du skall hinna anteckna samtidigt. En idé kan vara att spela in intervjun. Glöm inte att be om personens samtycke.
 • Sammanställa och skriva ner intervjun. Beräknad tidsåtgång 100-150 minuter.

Önskar er fina intervjuer. 

Lycka till, Lena

Uppgifter

 • Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.

 • Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.

 • Hemmet igår, idag och imorgon - uppsats utifrån en intervju.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9