👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förebygga skador 8C VT 2021

Skapad 2021-01-11 21:04 i Torpskolan Lerum
Vi kommer att jobba både praktiskt och teoretiskt med metoder att förebygga skador. Prov på bifogat teorihäfte.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med olika faktorer som påverkar vår hälsa och livsstil, men med extra fokus på hur vi kan förebygga skador vid fysisk aktivitet.

Innehåll

Vid fjärrundervisning:

Vi följer schemat! Strax innan lektionen startar skall du ta dig in på Google Classroom, där finns instruktioner för dagens lektion:

https://classroom.google.com/c/MjUyMDA0NjU5NTA2?cjc=5gsvnp4 

 

 

Bedömning 

Bedömningen kommer huvudsakligen ske genom en inlämningsuppgift.

Vad kommer bedömas:

Se vilket kunskapskrav som kommer bedömas i området lägre ner på sidan i bedömningsmatrisen. Notera att bedömningen sedan endast kommer fyllas i den totala bedömningsmatrisen som ni har tilldelats sedan tidigare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Förebygga skador

E
C
A
Förbygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.