👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2021-01-11 21:09 i Backa skola Tanum
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Blev du nyfiken? Häng med på resan genom teknikens underbara värld!
Grundskola 5 – 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Jag är övertygad om att svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Tekniska system finns runt oss hela dagarna och vi har gjort oss beroende av dem. Men det har inte alltid varit så, eller? Hur fungerade systemen förr och vad finns det för för-och nackdelar och vad får de tekniska systemen för konsekvenser för oss, samhället och miljön?Det ska vi tillsammans fördjupa oss lite i de närmaste veckorna.

Innehåll

Mål - Syfte och innehåll

I detta arbetsområde ska vi titta lite närmare på några vanliga tekniska system som finns i våra hem och i samhället. Vi ska fundera på hur de har förändrats över tid samt vad utvecklingen har för för-och nackdelar och vad de fått för konsekvenser för oss och samhället. 

Vi ska fundera över:

 • Vad ett tekniskt system är och ge några exempel på det. 
 • Varför det finns olika system i samhället.
 • Vilka delar (komponenter) som ingår i de olika systemen.
 • Vad som förflyttas i systemen och hur.
 • Hur systemen förändrats över tid och varför.
 • Vilka begrepp som är viktiga att kunna när vi pratar om tekniska system.
 • Hur du själv ska skriva och redovisa en text kring ett tekniskt system.

 

Undervisningens genomförande och tidsplan

Vi kommer under lektionerna gemensamt i klassen läsa om och diskutera om olika "Tekniska system" där

du får mer kunskap om de olika tekniska systemen vi har i vårt samhälle. Detta kommer pågå under

3 lektionstillfällen under vecka 2, 3 och 4. Vecka 5 har vi sammanfattning, frågor och repetition.

Vecka 9 får du också visa dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Bedömning av dina kunskaper 

Genom att vara aktiv på lektionerna och delta i diskussionerna kring det vi läser har du möjlighet

att visa din förståelse för de olika tekniska systemens sammanhang. Du kommer också få läsa

på och göra ett skriftligt prov där du visar de kunskaper du har, (vid behov finns möjlighet till muntligt prov).

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Tekniska system

Tekniska system

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beskriva och förklara
Förmåga att beskriva ett tekniskt system.De ingående delarna och hur de samverkar.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Jag kan beskriva ett tekniskt system i stora drag och ger då exempel på vilka delar som ingår och exempel på hur de hänger ihop.
Jag kan beskriva ett tekniskt system och förklarar då hur delarna som ingår hänger ihop för att allt ska fungera.
Jag kan ingående beskriva ett tekniskt system och förklarar då hur delarna som ingår hänger ihop och är beroende av varandra för att allt ska fungera. Jag visar också att jag förstått genom att visa på likheter med andra tekniska lösningar/system.
Resonera om utveckling av tekniska system
Förmågan att analysera och resonera kring förändringar i ett tekniskt system och vad som ligger bakom förändringarna från förr fram till nutid.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
I min beskrivning av ett tekniskt system ger jag exempel på hur det har förändrats över tid. Jag kan ge något exempel på vad som ligger bakom förändringarna och utvecklingen, hur människans, samhällets eller miljöns behov har styrt det. Jag grundar en del av mitt resonemang på fakta.
I min beskrivning av ett tekniskt system förklarar jag hur det har förändrats över tid. Jag kan ge flera exempel på vad som ligger bakom förändringarna och utvecklingen och förklara varför, hur människans, samhällets och miljöns behov har styrt det. Mitt resonemang grundar sig till stor del på fakta och jag .
I min beskrivning av ett tekniskt system förklarar jag ingående hur det har förändrats över tid. Jag förklarar med hjälp av många exempel vad som ligger bakom förändringarna och utvecklingen och varför, hur människans, samhällets och miljöns behov har styrt det. Mitt resonemang grundar sig på fakta och jag visar att jag kan tänka i "flera led".
Fördelar och nackdelar, konsekvenser
Förmågan att resonera kring för-och nackdelar med ett tekniskt system samt vilka konsekvenserna det får när vi använder systemet.
Jag kan förklara något som är bra och något som är mindre bra med det tekniska systemet. Jag kan nämna någon konsekvens det får för människan och samhället eller miljön
Jag kan förklara flera saker som är bra och något som är mindre bra med det tekniska systemet. Jag kan nämna några konsekvenser det får för för människan, samhället och miljön.
Jag kan förklara med flera exempel vad som är bra och vad som är mindre bra med det tekniska systemet. Jag kan nämna flera konsekvenser det får för för människan, samhället och miljön. Jag kan även ge exempel på någon förbättring av den tekniska lösningen och redogöra för mina tankar.