👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-01-11 21:36 i Kästaskolan Huddinge
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik Teknik
Vi ska under några veckor arbeta med magnetism. Hur vanliga är magneter i vår vardag? Hur används magneter i samhället? Vilka egenskaper har magneter? Hur upptäckte man magnetism? Dessa och många fler frågor ska vi se till att få svar på under temats gång.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Innehåll

Följande av det centrala innehållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

 • Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Bedömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är  

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild
 • förklara viktiga begrepp, t.ex. attrahera, repellera, magnetism, kompass, elektromagnet, elmotor, permanent magnet, tillfällig magnet.

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • undervisning kring hur man skriver en rapport

 

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete samt skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

Under arbetets gång kommer jag att observera hur du arbetar med egna undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Magnetism

E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka efter info men behöver stöd för att vara tillräckligt källkritisk. Eleven kan berätta varför hen har valt just den källan.
Eleven söker efter info och använder olika källor och kan säga vad som är bra och/eller dåligt med källan.
Eleven söker efter info och använder olika källor, jämför dessa och kan tydligt förklara varför hen har valt just den källan, eleven kan se både för- och nackdelar om källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven är ibland aktiv i diskussioner och kan sedan använda informationen för att skapa texter eller andra framställning med en liten koppling till ämnet som vi jobbar med.
Eleven är aktiv i diskussioner och kan sedan använda informationen för att skapa egna texter eller andra framställningar som är kopplat till ämnet.
Eleven är ofta aktiv i diskussioner och kan sedan använda informationen för att skapa egna texter eller andra framställningar med en tydlig koppling till ämnet som vi jobbar med.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan följa en tydlig instruktion/planering och genomföra en enkel undersökning, samt försöka ge något exempel på frågeställning eller planering som man kan arbeta systematiskt utifrån (bygga vidare på) tex "vad händer om vi tar varmt vatten istället för kallt"
Eleven kan följa en tydlig instruktion/planering och genomföra en enkel undersökning, samt ge något exempel på frågeställning eller planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning, samt formulera något/några frågeställningar eller planeringar som det GÅR att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dokumentationer av undersökningar i text och bild
Eleven kan se skillnader och likheter på sitt och andras resultat, kan säga någon anledning till både likheter och skillnader. Eleven kan också försöka ge något förslag som hade kunnat göra undersökningen bättre. Eleven kan också göra enkel dokumentation av sin undersökning i text och bild
Eleven kan se skillnader och likheter på sitt och andras resultat och ger tydliga exempel. Eleven kan också ge något förslag som kan göra undersökningen bättre. Eleven gör utvecklad dokumentation i text och bild
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven gör en mycket tydlig dokumentation i texter och bild.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Exempel, på ett enkelt sätt kunna förklara att magnetism är en kraft som kan påverka vissa metaller (järn, nickel, kobolt) antigen repellera eller attrahera. Vi använder magneter att fästa saker med, i olika elektriska apparater, på tivoli, kreditkort, kompass.
Kunna ge något exempel på varför vissa föremål är magnetiska (Magnetism uppkommer när atomernas elektronerna rör sig åt samma håll = magnetfält) De flesta föremål har elektroner som rör sig huller om buller, därför är de inte magnetiska.
Kunna använda ämnesspecifika begrepp och förklara varför magnetismen är viktig för oss, varför vissa föremål är magnetiska och andra inte. .
Ny aspekt
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor, elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband
Hur beter sig syd- och nordändarna mot varandra? Vad fastnar på en magnet och varför?
Vilket samband finns mellan elektricitet och magnetism? (båda har med elektroner att göra, osv)
Kunna förklara hur en elektromagnet fungerar med korrekta begrepp, kunna förklara fördelarna med detta och hur vi använder oss av detta i vardagen.