Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oliver Twist - a classical novel by Charles Dickens

Skapad 2021-01-12 00:09 i Frösåkersskolan Östhammar
A classical novel- Oliver Twist.
Grundskola 6 Engelska
For a few weeks we will read and work on a classic novel, Oliver Twist, written in the 19th century by Charles Dickens. The novel is about an orphaned boy who is forced into crime to survive.

Innehåll

Arbetsområde

Under först delen av vårterminen kommer vi använda Oliver Twist, en riktig klassiker, som grund i undervisningen. Du kommer först få bekanta dig med författaren, Charles Dickens, och därefter använda texten för att utöka ordförrådet och för att öka läs- och hörförståelsen. Vi kommer att lära oss mer om grammatik och hur den kan hjälpa oss att förstå nya ord i en text. Utifrån boken kommer vi samtala och skriva texter. Stort fokus kommer ligga på strategier för att förstå och göra sig förstådd på engelska. 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med texten genom:

 • högläsning, läsning enskilt och i grupp.
 • samtal i helklass, grupper och par.
 • att svar på frågor muntligt och skriftligt före, under och efter läsningen.
 • enkla dramatiseringar.
 • att skriva egna texter som knyter an till det vi läst.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån ditt aktiva deltagande i samtal och diskussioner, och utifrån de texter du producerar under lektionerna. Det blir inget avslutande prov kopplat till detta arbetsområde. Istället får du visa dina kunskaper löpande under hela perioden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: