👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Åk 5, VT21

Skapad 2021-01-12 06:36 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Engelska
I engelskan kommer vi under året att arbeta utifrån läroboken Champ 5. Genom texterna kommer vi bland annat besöka Storbritannien, USA och Irland. Ni kommer även lösa ett rån och uppleva hur det var när det första flygplanet lyfte från marken. Förutom spännande upplevelser kommer ni möta kända och intressanta personligheter som tar er med på olika äventyr!

Innehåll

Syfte och mål

Du får tillfälle att utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll,

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet,

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang,

- använda och anpassa språket efter situation och mottagare,

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Arbetsgång

Vi kommer arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar etc.),

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet,

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet,

 

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter,

• läsa instruktioner, se på filmer samt samtala eller skriva om dessa,

 

• skriva olika slags texter på engelska, se på filmer samt samtala eller skriva om dessa,

• träna stavning och att skriva meningar på engelska,

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation,

• träna grammatik,

 

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt,

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, och framföra egna åsikter,

• ta del av olika engelska dialekter,

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

 

Bedömning

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc,

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll samt budskap,

- reflektera över ditt arbete och göra förbättringar,

- använda olika strategier när språket inte räcker,

- enskilt eller i grupp läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse),

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation,

- samtala och diskutera på engelska med godtagbar uttal och flyt,

- stava på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - kunskapskrav från läroplanen

Insats krävs
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förståelse i skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.