👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul - matematik och teknik.

Skapad 2021-01-12 08:04 i Förskolan Granen Östhammar
Olika delar inom ämnet matematik.
Förskola
Olika delar inom ämnena matematik och teknik anpassat för förskolan.

Innehåll

Under februari och mars kommer vi fokusera på matematik och teknik utifrån vårt pedagogiska årshjul.

Syftet med arbetet med matematik och teknik är att skapa ett intresse för och locka till fortsatt lärande. Vår förhoppning är att barnen lär sig att använda sig av matematik och teknik som en del av sitt lärande inom andra områden t.ex. som en del av leken samt olika slags skapande.

 Inom matematik är olika begrepp som används inom matematiken en central del (geometriska formers namn, ord som beskriver sakers egenskaper och förhållanden i rummet mm) därav kommer språket vara en stor del av detta fokusområde också.

 

Vi tänker göra aktiviteter som lockar barnens matematiska och tekniska intresse på samlingar och gruppaktiviteter.

 • Prata om antal med hjälp av kroppen, den egna och tillsammans.
 • Sortera saker, prata om mönster, göra armband efter mönster 
 • Blueboots – programmera.  Bilder som den ska gå till.
 • Samling med matematiska uppdragskort som innefattar olika delar av matematik som lägesord, räkning, mätning osv.
 • Öva på att koppla rätt antal till rätt siffra genom matematikspel "Mattememory"
 • Kolla på "Miniräknarna" på Ur- play som behandlar olika delar av matematik och diskutera med barnen utifrån detta

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18