Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage åk 7 vt21

Skapad 2021-01-12 08:22 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Svenska
Vad är ett reportage? Hur är det uppbyggt? Vad ska jag tänka på när man skriver ett reportage? Vilken typ av språk ska jag använda? Dessa frågor kommer ni få svar på under arbetets gång!

Innehåll

Arbetsgång

1. Vad är ett reportage? Vilka kännetecken har det? Här har vi genomgångar, tittar på klipp och läser exempelreportage.

2. Skriv ett gemensamt reportage i par eller grupper om 3. Ni får exempelämnen och material att använda!

3. Förbered skrivande av ett eget reportage. Leta fakta, gör intervjuer, organisera!

4. Skriv ett eget reportage i exam.net. Detta reportage bedöms.

 

Reportage

Struktur; rubrik, ingress, brödtext, (bilder)

Innehåll; gestaltande beskrivningar, röd tråd, närvaro i texten

 

 

 

 

Uppgifter

 • Individuellt reportage

 • Individuellt reportage

 • Individuellt reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Texten är relativt sammanhängande (röd tråd) med rubrik, ingress och en brödtext som är indelad i stycken. Den givna strukturen följs i stort. Styckesindelningen är mestadels tydlig. Texten har en enkel textbindning.
Texten är med något undantag sammanhängande med relativt tydlig styckesindelning och har relativt utvecklad textbindning t.ex är det relativt lätt att följa då du binder samman fakta med upplevelser. Texten följer helt instruktionen för rubrik, ingress och brödtext.
Texten är sammanhängande med en lockande rubrik, en tydlig ingress, en sammanhängande och välutvecklad brödtext. Styckesindelningen är tydlig och textbindningen är utvecklad och varierad. Det är lätt att följa då du skapar ett bra flyt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och är relativt varierad t. ex. genom att du har både långa och korta meningar.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är träffsäker, väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ordval och skriftspråklighet
Ordvalet är enkelt. Du försöker efterlikna skriftspråket.
Ordvalet är relativt utvecklat och varierat. Du lyckas relativt väl efterlikna skriftspråket.
Ordvalet är utvecklat, varierat och träffande. Du lyckas väl efterlikna skriftspråket.
Skrivregler
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer med få undantag normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. De flesta av dessa aspekter fungerar väl.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: