Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och social utveckling VT-2021

Skapad 2021-01-12 08:19 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Bullibang och Kraladda för att kunna utveckla sin personliga och sociala utveckling, sin identitet, självständighet, tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla förmågor att kunna fungera enskilt och i grupp.

Innehåll

Mål och syfte:

Forskning visar att barns identitet och integritet har ett nära samband och utvecklas samtidigt. I takt med att barnet utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser. Barnet utvecklar också sin identitet i samspel med andra. Ett medvetet arbete med barns integritet kan skapa förutsättningar för barnet i att utveckla en respekt för andra människor, något som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. En del av att respektera andra handlar om att utveckla en förståelse för var andra individers gränser går, hur andra kan signalera detta och vad barnet kan göra för att visa respekt för andras integritet. En förståelse för andra människors integritet och en förmåga att möta andra individer på ett respektfullt sätt kan även vara en grund för att barnet på sikt ska kunna utveckla en förståelse för vad samtycke innebär.

Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Bullibang och Kraladda för att kunna utveckla sin personliga och sociala utveckling, sin identitet, självständighet/tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla förmågor att kunna fungera enskilt och i grupp. Vi vill ge barnen möjlighet att på olika sätt uppleva och erfara/erövra nya kunskaper kring att säga nej och stopp när något känns fel, detta för att i förlängningen känna sig trygga med att använda sig av det i olika sociala sammanhang. 

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi oss att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

 • att få kunskap om att det är ok att säga ifrån när något inte känns bra 
 • att våga säga ifrån när något inte känns bra
 • att stå upp för sig själv
 • att ta hänsyn till varandra
 • att lyssna till andras åsikter

 

Hur gör vi? (Metod, planering, dokumentation):  

Vi kommer att arbeta i både helgrupp och i mindre grupper för att skapa förutsättning att alla barn upplever att de blir sedda, lyssnade på och har möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter på olika vis. Vi kommer att erbjuda barnen olika sätt att uttrycka sig genom (verbalt och icke verbalt), för att skapa rika möjligheter att göra sig förstådd och lyssna på andra tillsammans med Doddo som symboliserar social kompetens. Vi kommer att arbeta med alla målen under personlig och social utveckling men har valt att rikta vårt fokus på två av dem. Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå som belyser barnet och barnens sociala samspel. Vi planerar att arbeta med

 • att läsa kompisboken "Säga stopp" 
 • att använda Doddo från Babblarna i samtal
 • att skapa egna stoppskyltar med barnens handavtryck
 • att vi pedagoger hjälper barnen att sätta ord på det som händer
 • att vi pedagoger stöttar barnen att förstå andras signaler
 • att sjunga sånger om Doddo 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: