Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skapa bra känsla Sv Palmblad

Skapad 2021-01-12 08:27 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska ni få göra film! Uppdraget är att göra en film på temat Skapa bra känsla, ni får göra en stop motion med fakta eller en fiction. Eller blanda!

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Syftet med uppgiften är att i ämnena bild och svenska arbeta med text och bilder för att presentera ett eget valt ämnesområde inom temat Skapa bra känsla.

2. Undervisningens innehåll 

I NO och SO har du fått undervisning i temat, i svenska och bild ska du nu sammanställa fakta och arbeta med att tillsammans med andra göra en film. I undervisningen jobbar vi med att skriva story board, manus och att göra själva filmen.

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning sker utifrån de visade kunskaperna i att producera en film enligt ovan.

4. Övrigt

Mer detaljerad information finner du i Teams.

 

 

https://uppsalakommun1.sharepoint.com/sites/GRP_Palmbladsskolan/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRP_Palmbladsskolan%2FShared Documents%2FÄmnesövergripande aktivitet%2FTema Skapa bra känsla%2FSvenska%2Fskaparboken instr för svenska och bild%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGRP_Palmbladsskolan%2FShared Documents%2FÄmnesövergripande aktivitet%2FTema Skapa bra känsla%2FSvenska

 

Uppgifter

 • Manus!

 • Manus!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: