Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skrivprojekt vilse del 2

Skapad 2021-01-12 08:43 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola 7 – 9 Svenska
Syfte – Att skriva en lång och trovärdig berättelse I Vilse tränar eleverna på berättelsens olika delar och bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia. Eleverna tränar även på: att skriva och följa språkets regler (t ex stor bokstav, punkt, fullständiga meningar), att gestalta, dvs levandegöra och språkligt illustrera, känslor, tillstånd och naturen, att använda dramaturgi och att strukturera skrivandet (inledning, röd tråd, avslutning, stycken).

Innehåll

Planeringen Vilse i korthet

Vilse är ett skrivprojekt i sex delar som resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, men vissa moment återkommer i flera delar, till exempel att gestalta och att använda olika berättarperspektiv. Nedan följer projektets delar, samt introduktion och instruktioner till Kapitel 1. Resten av projektet finns i PDF-filen längst ned.

Kapitel 1: Fängslande inledning
Kapitel 2: Personbeskrivning
Kapitel 3: Miljöbeskrivning
Kapitel 4: Dialog
Kapitel 5: Dramaturgin stegras
Kapitel 6: Avslutning

 

Metod och projektets upplägg

Tre lektioner/vecka i sex veckor V 02 - 07

Varje del är uppbyggd på ungefär samma sätt. Inledande gemensamma och parvisa övningar inom området som gradvis övergår till individuella uppgifter. Slutligen skriver eleven en egen text som senare ingår i den färdiga texten. De inledande övningarna är förslag och kan såklart anpassas efter elevernas ålder och tidigare kunskaper.

 

Introduktion – Markoolio Vilse i skogen

Ni skall under en period ska skriva en text som handlar om att bli vilse i skogen. Varje lektion kommer eleverna att skriva olika delar av en berättande text. Inled med att titta på filmklippet Markoolio ”Vilse i skogen”

 

  •  

Del 2 Personbeskrivning

 Inledande övningar: Använd bilderna eller leta reda på egna bilder som passar. Googla på ”wanted”, ”efterlyst” eller ”försvunnen” så hittar du bra bilder. 

              

fundera på typiska inslag i en efterlysning och skriv ner dem

Skapa en egen efterlysning till med stöd av iakttagelserna. Använd gärna följande mall.

* Rubrik (namn)

* Bilden * Fakta om personen (i punktform) Tänk från ”topp till tå”

* Speciella kännetecken eller utmärkande drag i personligheten

* Bakgrund i löpande text (var personen senast sågs)

* Kontaktinformation 

 

Skrivuppgift

Det är sen kväll dag 1. Polisen publicerar en poster om den försvunnen, skriv och använd gärna bilder som passar in till din historia.

 I radiosändningen i den här delen byter vi perspektiv.

Det är morgon dag 2 och du har övernattat i skogen, men om detta vet ingen annan någonting om.

Den här delen av din berättelse är en efterlysning som sänds i radio på morgonen. * Radiosändningen beskriver vad som hände vid utflykten. * Sändningen innehåller en personbeskrivning (av dig). * Sändningen innehåller uppmaningar till allmänheten att rapportera upplysningar till Polisen. Försök att få din text att likna en radiosändning. Fundera över hur man uttrycker sig i radio. Du kommer förmodligen fram till att man uttrycker sig både tydligt och korrekt eftersom det är ett allvarligt ämne och inte underhållning.

 

Uppgifter

  • Svenska - Personbeskrivning

Matriser

Sv
SKRIVA

Rubrik 1

SKRIVA
Nivå 1
Behöver förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
God
Ny nivå
Mycket god
Aspekt 1
Skrivregler
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör en del fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör inga eller ytterst få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Ny aspekt
Grammatik
Byter tempus i en och samma mening.
Använder vid enstaka tillfälle olika tempus i en och samma mening eller stycke.
Använder rätt tempus.
Ny aspekt
Meningsbyggnad
Radar upp satser utan att sätta komma eller punkt. Inleder ofta meningar med samma ord
Har en meningsbyggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. Inleder ibland meningarna med samma ord.
Har en omväxlande meningsbyggnad och variera inledningsorden på meningarna.
Har en ytterst varierad meningsbyggnad och/eller använder meningsbyggnaden som ett medvetet stilgrepp.
Ny aspekt
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken.
Delar in texten i stycken utan någon genomtänkt strategi. Viss bearbetning behövs.
Har en fungerande styckeindelning.
Har en väl fungerande styckeindelning
Ny aspekt
Genre
Texten har få likheter med texter av samma slag.
Texten är i stora drag anpassad till den texttyp som efterfrågas.
Texten är anpassad till den texttyp som efterfrågas.
Texten är väl anpassad till den texttyp som efterfrågas och har egna kreativa lösningar.
Ny aspekt
Struktur
Strukturen är otydlig. Inledning och avslutning fungerar ej. Texten väcker många frågor.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger i huvudsak ihop.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger ihop. Texten är anpassad till läsaren.
Strukturen är tydlig, koncentrerad och personlig.
Ny aspekt
Språk
Texten visar ett begränsat ordval med inslag av talspråk. Texten innehåller i stort sett inga beskrivningar.
Texten har viss variation i ordval, men är i huvudsak enkel. Texten innehåller några enkla beskrivningar.
Texten har ett varierat ordval som är anpassat till uppgiften Texten innehåller utvecklade beskrivningar.
Texten har ett varierat och precist ordval och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom. Texten innehåller flera väl utvecklade beskrivningar.
Ny aspekt
Process
Inga eller få egna idéer har framkommit i processen.
Texten har en röd tråd och har genomgått en bearbetning.
Texten har en tydlig röd tråd och visar efter bearbetning vissa reflektioner.
Texten är välplanerad och förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser på ett personligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: