👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Åk 8 V.2-8

Skapad 2021-01-12 09:28 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Arbetsområdet handlar om hälsa. Vi utgår från Wingsboken och arbetar med olika slags texter. Vi arbetar också med andra källor, t.ex. artiklar och videoklipp, som tar upp temat. Perioden innehåller också moment av grammatik och fonetik, dvs. att lära sig hur ord uttalas.

Innehåll

Planering för arbetsområde Health:

v.2-3: Introduction, "The importance of looking good" Textbook, s.38-39

Grammar: Perfekt och Pluskvamperfekt. Workbook, s.62-64

v.4: Exercise, different sports-activities. 

Olika sporter. Beskriv egen sport/aktivitet skriftligt och muntligt.

v.5: Hörförståelse, olika övningar. Textbook s.41-43 "Fit and healthy for life"

Grammar: Tidsprepositioner, s.67-68

v.6: Eating disorders, Sleep. Textbook s.46-47.

Skrivuppgift- What can you do to help someone with these problems? 

 Recipes, present a snack or a meal. Välj ut en maträtt/dessert som du ska prata om

v.7:  Prov: Section 2- Health.

Phonetics, uttalsregler.

v.8: Titta på film- The Perks of Being a Wallflower

ev Läsförståelse. A day's wait, Textbook s.57-59

 

Hur vi arbetar med innehållet:

Texterna arbetar vi med gemensamt, mindre grupper och enskilt.

Vi tittar på rörligt material som innehåller engelska som modersmål.

Hörförståelse, ofta kopplat med frågor.

Vissa kommunikativa övningar som utförs i grupper. Andra mer individuellt

formade aktiviteter, bland annat, att uttrycka sig skriftligt.

 

Bedömning:

Arbetsperioden bedöms genom ett avslutande prov. Muntlig och skriftlig förmåga

prövas i två uppgifter under arbetsmomentet: Muntlig- Presentera maträtt/snack resp sport/aktivitet.

Skriftlig uppgift om utseendets betydelse och konsekvenser som det kan ha.

Lektionsaktivitet är kontinuerligt underlag för bedömningen.

Uppgifter

  • EN-läxa glosor s.41-43

  • Engelska läxa till onsdag v.3

Matriser

Engelska, Åk 8 V.2-8

Nivå 1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska. Eleven visar det genom att svara på ett godtagbart sätt på text- och lyssningsuppgifter.
Nivå 2
Eleven kan förstå det huvudsakliga och uppfatta detaljer i talad och skriven engelska. Eleven visar det genom att välgrundat redogöra för sina svar i text- och lyssningsuppgifter.
Nivå 3
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad och skriven engelska. I svaren redogör eleven välgrundat och nyanserat för att uttrycka sin förståelse i text- och lyssningsuppgifter.
Aspekt 1
Muntlig och skriftlig produktion
I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Eleven presenterar översiktligt ämnesuppgifterna, och kan då också uttrycka egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven presenterar/diskuterar utförligt ämnesuppgiften, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven presenterar/diskuterar utförligt och nyanserat, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Ny aspekt