👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik

Skapad 2021-01-12 10:45 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Undervisningsplan för att utveckla barns intresse och förståelse för skriftspråket samt sin matematiska förmåga kring lägesbegrepp.

Innehåll

Var är vi?

Under höstterminen har vi jobbat med ett stort fokus på undervisning av barnens ordförråd, och samspel mellan varandra.  Vi ser en utveckling i att barnen på ett bättre sätt kan samarbeta men också uttrycka att "vi gör tillsammans". Barnen använder även mer och mer rätta begrepp i rätt sammanhang. Vidare ser vi ett större intresse för symboler och skriftspråk vilket vi pedagoger vill utmana barnen i. 

Vart ska vi?

Målen vi valt att fokusera på:

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

- förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera, över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning, tal, mätning, och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

Kriterier:

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

- barnen använder sig av penna och papper samt lekskriver.

- barnen känner igen sin bokstav/sitt namn. 

 förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera, över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

- ta sig an och aktivt utforska problemställningar från kompisar samt pedagoger. 

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning, tal, mätning, och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

- uttrycka begrepp som ex högt, lågt, i, under.

-  delar av räkneramsan samt kardinaltalsprincipen dvs att ett är ett, två är två  

Hur gör vi?

Arbetet med målen genomförs under vårterminen och följs upp under vår pedagogiska utvecklingstid varje vecka. Undervisningen dokumenteras med hjälp av bilder/film som återges till barnen fysiskt på vår dokumentationsvägg samt genom projektion på vägg. Arbetet under våren kommer bedrivas i mindregrupper om ca fem barn/pedagog. Under vissa aktiviteter kommer barnen grupperas två och två för att fortsätta utveckla sin förmåga till samarbete.  

Aktiviteter som ska genomföras:

- Pennor tillgängliga i miljön samt avlånga papper.

- Barnens namn samt deras bokstäver.

- Ur val av böcker som med inriktning mot bokstäver. Ex "Hur låter bokstaven?" "Bokstavsriket".

-  Urval av böcker med inriktning matematik med begrepp och lägesord som Högt, lågt, lång kort, i, under osv.

- Utmana i problemlösning under bygg och konstruktionslek

- Utmana i aktiviteter som ger möjlighet att utforska kardinaltalsprincipen.