👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om kroppen, känslor och sex

Skapad 2021-01-12 10:44 i Ekebyhovskolan Ekerö
Från fortplantning till människans relationer.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Biologi Svenska Samhällskunskap
Vi ska lära oss om kroppens olika utvecklingsfaser, med extra fokus på puberteten. Vi kommer att prata om diskrimineringsgrunderna, om känslor och om att respektera sig själv och andra. Dessutom ska vi läsa texter som kopplar till temat om kärlek, känslor och sex.

Innehåll

Alla lektionsgenomgångar kommer att finnas i klassanteckningsboken och uppgifterna görs i Teams, precis som vanligt.

 • människans reproduktionsorgan och andra sätt att reproducera sig hos växter och djur
 • pubertet
 • kroppens utveckling från nyfödd till åldring
 • frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
 • familjen och olika samlevnadsformer, könsroller och jämställdhet
 • moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter, roller, sexualitet och sexuell läggning

 

Hur kommer vi att jobba?

Vi kommer att

 • ha genomgångar
 • titta på filmer och diskutera
 • läsa texter och jobba med begrepp

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

 • Genom att delta i samtal och diskussioner
 • Genom att svara på instuderingsfrågor 
 • Genom att skriva en avslutande uppgift

 

Arbetsmaterial på nätet

 • Filmer i serien Snacka om sex: (filmerna ligger på NE. Du loggar in med ditt Microsoft-konto)

Puberteten: https://www.ne.se/play/ur/program/209995

Kärlek och relationer: https://www.ne.se/play/ur/program/209997

Kroppen: https://www.ne.se/play/ur/program/209998

Sex och samlevnad: https://www.ne.se/play/ur/program/209994

Könssjukdomar och skydd: https://www.ne.se/play/ur/program/209996

Internet och relationer: https://www.ne.se/play/ur/program/209993

 

 • Begreppafilmer:  (Du loggar in med ditt Office365-konto) [arabiska, somaliska, dari och tigrinja]

Puberteten:  https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/sex-och-reproduktion/vad-hander-i-puberteten 

Våra könsorgan:  https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/kroppens-celler-organ-och-organsystem/hur-fungerar-vara-konsorgan

Hur blir liv till?:  https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/sex-och-reproduktion/hur-blir-liv-till

 

 • Webbsidor:

 Ungdomsmottagningen på nätet

Fråga chans

 

 • Litteratur(böckerna finns inlästa på Inläsningstjänst. Du loggar in med ditt Office365-konto)

Koll på NO 6  s. 102ff:  [läromedelsguide på arabiska, somaliska och dari/persiska]

Läsrummet åk 6 textsamling 

 

Uppgifter

 • Avslutande uppgift

 • Läxa i no

 • Läxa i no

 • Jag som liten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh Bi SvA
Om kroppen, känslor och sex

Människans anatomi och puberteten

Minimikunskaper för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Samband i människokroppen
Kan kortfattat berätta om hur puberteten påverkar människan. Kan inte förklara vad som händer i kroppen för att puberteten ska börja och vad som händer rent fysisk och psykiskt.
Kan kortfattat berätta om hur puberteten påverkar människan. Kan förklara det mesta av vad som händer i kroppen för att puberteten ska börja och vad som händer rent fysisk och psykiskt.
Kan utförligt berätta om hur puberteten påverkar människan. Kan utförligt förklara vad som händer i kroppen för att puberteten ska börja och vad som händer rent fysisk och psykiskt. Kan redogöra för hela processen och då koppla de fysiska förändringarna med de hormoniella.

Familjen, identitet, relationer mm.

Minimikunskaper för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Samtala och diskutera
Deltar i samtal och diskussioner med enstaka inlägg.
Deltar i samtal och diskussioner med inlägg som för samtalet/diskussionen vidare dvs. ställer nya frågor, ger nya perspektiv.
Deltar i samtal och diskussioner med inlägg som för samtalet/diskussionen vidare dvs. ställer nya frågor, ger nya perspektiv samt fördjupar och breddar diskussionerna (t.ex. kopplar till andra företeeelser)

Begrepp och reproduktionssätt

Minimikunskaper för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Biologiska sammanhang och begrepp
Kan förklara de flesta av de obligatoriska begreppen med ord eller bilder. Kan kortfattat beskriva hur begreppen hör ihop.
Kan kortfattat förklara alla de obligatoriska begreppen med ord eller bilder. Kan kortfattat beskriva hur begreppen hör ihop.
Kan utförligt förklara alla begreppen med ord eller bilder. Kan utförligt beskriva hur begreppen hör ihop.

Läsa och förstå

Minimikunskaper för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Läsförståelse
Läser skönlitterära texter med flyt och använder några lässtrategier. Visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar och enkelt kommentera av texten.
Läser skönlitterära texter med gott flyt och använder flera lässtrategier. Visar sin förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och ge utvecklade kommentarer av texten.
Läser skönlitterära texter med mycket gott flyt och använder lässtrategier effektivt. Visar sin förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och ge välutvecklade kommentarer av texten.
Resonemang
Använder egna erfarenheter för att tolka skönlitterära texter och för resonemang i ett led.
Använder egna erfarenheter för att tolka skönlitterära texter och för resonemang i minst två led.
Använder egna erfarenheter för att tolka skönlitterära texter och för resonemang i minst tre led.
Upplevelse av läsningen
Gör en enkel och kort beskrivning av din upplevelse av läsningen.
Gör en utvecklad beskrivning med några detaljer av din upplevelse av läsningen.
Gör en detaljerad och utvecklad beskrivning av din upplevelse av läsningen.

Skriva

Minimikunskaper för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Anpassa din text efter
Du använder ett enkelt skriftspråk med mest vardagsspråk och få naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett utvecklat skriftspråk och använder några naturvetenskapliga begrepp alternativt blandar vardagsspråk och naturvetenskapligt språk.
Använder ett välutvecklat skriftspråk och använder mestadels ett naturvetenskapligt språk.