👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-01-12 11:15 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Historia
Medeltiden med fokus på hur människor levde, hur makt spelade en central roll och ett axplock av regenterna.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att läsa i boken, svara på frågor och diskutera.

Vi kommer titta på bilder och diskutera historiskt källmaterial.

Se på olika filmer och diskutera utifrån dessa.

Ha genomgångar med bildstöd.

Varför?

Se kopplingar till läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna redogöra för 

- hur människor levde under Medeltiden i Sverige

- de fyra stånden är och vad kunna berätta lite om varje grupp

- stora händelser under medeltiden såsom t.ex. Digerdöden

- hur man valde en ny kung på medeltiden

- vad några av regenterna gjorde för att ändra landet

- vad Stockholms blodbad var

 

Hur ska du redogöra för vad du lärt dig?

- muntligt på genomgångar, frågor och diskussioner

- vid träningstillfället innan provet

- skriftligt prov med bildstöd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6