👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förintelsen

Skapad 2021-01-12 10:52 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Förintelsen som nazisterna genomförde under Adolf Hitlers ledning räknas som det kanske största brottet i människans historia. Sammanlagt mördades ca 14 miljoner människor med grymma metoder.

Innehåll

Innan jullovet arbetade ni med Andra världskriget och genomförde ett prov. Det som inte täcktes i arbetsområdet var förintelsen vilket är något vi kommer att arbeta med kommande veckor. Redovisningsformen kommer att vara en skrivuppgift på ca 5 skrivfrågor. Dessa frågor besvarar man i ett word-dokument som ni sedan publicerar här. Jag kommer att gå igenom all information med er under kommande lektioner och förklara skrivuppgiften.

Preliminär deadline för inlämning är 27 januari.

 

MATERIAL

Uppgifter

 • Skrivuppgift Förintelsen

 • Skrivuppgift Förintelsen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
Du har ännu inte visat kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
Du kan ännu inte diskutera olika ämnen. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till dem.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
Du kan ännu inte förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
Du kan ännu inte undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan ännu inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
Du kan ännu inte diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta i samhället. Du motiverar ännu inte det du tror med exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta i samhället. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta i samhället. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta i samhället. Du motiverar det du tror med välutvecklade exempel från förr och nu.
kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Du kan ännu inte diskutera hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar ännu inte hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.