👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vällingby förskolor Inspiration till undersökande av träd

Skapad 2021-01-12 11:53 i 042051 Förskolan Gröna diamanten Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Inspirationen kring fördjupning av träd inom projektet Hållbar framtid, upplagd av Vällingby förskolors ledning. Tanken med planeringen är att ni kan använda frågorna som en start i undersökandet och dokumentera arbetet och skriva lärloggar utifrån dessa frågor. Planeringen är från början skapad och lånad av Råcksta förskolor.

Innehåll

I uppstarten av projektet har vi valt att fokusera på språk, lek och hållbar utveckling. Därefter är det upp till varje arbetslag att lyssna in barngruppen, utifrån de undervisningssituationer och aktiviteter som erbjuds, och låta barnens frågor vara en ledstjärna i arbetet tillsammans med det målstyrda.
Projektarbetes syfte är: att barn och vuxna, tillsammans lär, leker, förundras och utforskar sin omvärld.

 

Utforskningsbara frågor att börja i,  för barn 1-3 år

Vad vet jag om träd idag?

Finns det olika slags träd?

Vilka relationer har barnen till träd idag?

Hur använder sig barnen av trädet? På vilka sätt?

Vilka lekar/aktiviteter uppstår vid trädet?

Vad blir viktigt för barnen i mötet med trädet? Rötterna? Sagan? Ekollonet?

Vilka språkliga begrepp har barnen idag?

 

Utforskningsbara frågor att börja i, för barn 3-5 år

Vad vet jag om träd idag?

Finns det olika slags träd?

Vilka förmågor har trädet?

Hur vet jag att ett träd är ett träd?

Bor det någon/något i trädet?

Kommunicerar trädet?

Vad använder människan trädet till?

Varför finns träd?

Vilka språkliga begrepp har barnen idag? 

 

Förslag på länk att använda:

https://youtu.be/r7-skLJCxRU

Uppgifter

  • Uppstart

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18