Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern

Skapad 2021-01-12 12:25 i Vätö skola Norrtälje
Ett arbete i svenska för år 3 utifrån den skönlitterära boken "Pojken och Tigern - en Sverigeresa".
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vem är Pojken? Vem är Tigern? Vad händer på resan? Du kommer att få lära känna Pojken och Tigern och följa deras äventyr på en fantastisk resa genom Sverige när vi tillsammans läser boken under år 4.

Innehåll

Varför?

 Syfte och mål:

 Fördjupa sin läsförmåga. Öva på lässtrategier hur vi angriper en text. Bygga upp kunskaper i tala, lyssna och samtala om en text.

Vad?

Du ska kunna:

 • läsa kapitlen med flyt och förståelse, både enskilt, i par och i mindre grupp
 • återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • svara på frågor om textens innehåll, skriftligt eller muntligt
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken
 • lyssna aktivt på andra som läser eller berättar
 • kunna delta i samtal och diskussioner om frågor och ämnen hämtade från texten
 • kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner

Hur ska vi arbeta?

I början av varje kapitel går vi igenom vilket landskap vi hamnar i, dess landskapsdjur och landskapsblomma. Eleverna får berätta om de vet något om landskapet, om de varit där, om de vet något stad som ligger i lanskapet. Vi tittar på korta filmer om landskapen och ser på bilder.  

 

 • läsa högt i grupp
 • förstå vad vi läser (läsförståelse)
 • tala och kommunicera
 • svara på frågor
 • skriva ord, meningar och enkel text
 • diskutera och analysera utifrån kapitlen

 

Övningar/Aktiviteter

Varje vecka kommer du att få läsa ett kapitel i boken "Pojken och Tigern" i skolan eller hemma.  Vi kommer att prata om det du har läst. Ibland får du återberätta handlingen muntligt och  du kommer  få skriva om vad du har läst. Du kommer att få svara på frågor om texten efter kapitlet både muntligt och skriftligt.

Vi följer dessutom Pojkens och Tigerns resa på kartan över Sverige. Du får även bekanta dig med de olika landskapen , städer , landskapsdjur och landskapsblommor.

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå textens innehåll genom att svara på frågorna muntligt eller skriftligt
 • återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • lyssna aktivt på andra
 • kunna delta i samtal och diskussioner
 • kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner

  Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
   Gr lgr11
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
   Gr lgr11
  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
   Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
   Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
   Sv  1-3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
   Sv  1-3
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
   Sv  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Sv   3
  • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
   Sv   3
  • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
   Sv   3
  • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
   Sv   3
  • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
   Sv   3
  • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
   Sv   3

  Matriser

  Sv SvA
  Pojken och Tigern- En Sverigeresa

  Svenska: Pojken och Tigern- En Sverigeresa

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Läsa kapitlen med flyt och förståelse
  Jag tränar vidare på att läsa kapitlen med flyt och förståelse, både enskilt, i par och i mindre grupp.
  Jag kan, med stöd av vuxen, läsa kapitlen med flyt och förståelse, både enskilt, i par och i mindre grupp.
  Jag kan läsa kapitlen med flyt och förståelse, både enskilt, i par och i mindre grupp.
  Återberätta handlingen
  Jag tränar vidare på att återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
  Jag kan, med stöd av en vuxen, återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
  Jag kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
  Svara på frågor om texten.
  Jag tränar vidare på att svara på frågor om textens innehåll, skriftligt eller muntligt.
  Jag kan, med stöd av vuxen, svara på frågor om textens innehåll, skriftligt eller muntligt.
  Jag kan svara på frågor om textens innehåll, skriftligt eller muntligt.
  Skriva meningar
  Jag tränar vidare på att skriva meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
  Jag kan, med stöd av en vuxen, skriva meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
  Jag kan skriva meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
  Lyssna aktivt
  Jag tränar vidare på att lyssna aktivt på andra som läser eller berättar.
  Jag kan, med stöd av en vuxen, lyssna aktivt på andra som läser eller berättar.
  Jag kan lyssna aktivt på andra som läser eller berättar.
  Kunna delta i samtal och disskussioner
  Jag tränar vidare på att delta i samtal och diskussioner om frågor och ämnen hämtade från texten.
  Jag kan. med stöd av en vuxen, delta i samtal och diskussioner om frågor och ämnen hämtade från texten.
  Jag kan delta i samtal och diskussioner om frågor och ämnen hämtade från texten.
  Kunna förstå instruktioner
  Jag tränar vidare på att förstå både muntliga och skriftliga instruktioner.
  Jag kan, med stöd av en vuxen, förstå både muntliga och skriftliga instruktioner.
  Jag kan förstå både muntliga och skriftliga instruktioner.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: