👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - mat

Skapad 2021-01-12 13:08 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Var kommer maten ifrån? Vad händer med maten som vi inte orkar att äta upp?

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Vi hämtar vår matvagn i förskolans kök. En del barn berättar vad de tycker om och inte tycker om. En del barn frågar vad de ska äta och om matens innehåll.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Matens väg från förskolans kök till sopbilen. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Barnen får turas om att följa med upp till köket och hämta maten.

Bilder uppsatta på dagens mat

De äldsta barnen tar upp mat själva samt skrapa sin tallrik på rester.

Barnen ska hjälpa till att bära ut matrester och lägga i rätt soptunna.

Vi ska titta på sopbilen när den kommer för att hämta matavfall

Masken Sigge och barnen ska skapa en film med hjälp av bilder och I-pad

Litteratur

Dramatisering

Rim och ramsor

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18