👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-12 13:18 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Mål från Lpfö 18: "En förmåga att använda de matematiska begreppen för tid och form och antal, tal ,mätning och samband emellan begreppen" "Att få använda de digitala verktygen på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande" Syfte: Barnen ska få erfarenheter och kunskaper inom matematik genom att vi väcker deras nyfikenhet och lärande. Generativ fråga: Varför behöver vi matematik?

Innehåll

 

 

 

Var är vi? Vi är i startgroparna till att utveckla matematiken tillsammans med barnen. Vi kan se och höra att barnen använder matematiska ord i sitt språk, men vi vill utveckla detta så att de får en förståelse till vad orden egentligen betyder. 

 

Vart ska vi? Att barnen har utvecklat en förståelse för de matematiska begrepp de uttalar.

 

Hur gör vi? Vi kommer att byta ut materialen i sånglådorna till sånger som innehåller siffror, Vi kommer att sätta upp siffror i hjulet vid dramat, byta ut till siffermaterial vid ljusbordet, sifferpussel, digitala verktyg som exempelvis blue bot, "Pasta-bord" /rymd och mängd/ ösa hälla, burklock med siffror, böcker och boksamtal, geometriska former/jämföra. Mätsticka - olika längd/jämföra

 

Startaktivitet: ateljéarbete - jämföra olika former och längd, stor-liten

 

Pedagogernas förhållningssätt: vi agerar scaffolding och utforskar tillsammans med barnen.

 

Lärmiljöer/material? Vi kommer att utveckla den matematiska lärmiljön som vi nämnt ovan och Babblaren Bibbi som står för matematik är med oss i de olika sammanhangen.

 

Utvärdering: Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt varje vecka vid våra reflektioner för att se hur vi bidrar och utmanar barnens utveckling och lärande inom matematik.

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18