👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och rim under lek ute och inne

Skapad 2021-01-12 13:36 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Utveckla barnens språk genom att sjunga och rimma vid olika leksituationer tex när barnen gungar ute.

Innehåll

Utveckla barnens språk genom att sjunga och rimma vid olika leksituationer:

-när barnen gungar ute

-när barnen bygger sandlek

-när barnen leker olika roll lekar

osv

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18