👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2021-01-12 13:33 i Strandskolan Kristinehamn
Ett arbetsområde som behandlar kartkunskap. Vad är en karta? Hur gör man en karta? Vad visar en karta? Vilka är väderstrecken?
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi ska lära oss mer om vad en karta är. Hur gör man en karta, vad betyder olika symboler på en karta och hur läser jag en karta. Vi tränar mer på våra väderstreck.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att

- titta på en film

- rita egna kartor på t ex skolgården, rummet eller skolvägen.

- lära oss om hur man läser en karta och vad man kan få reda på genom att titta på en karta.

- träna oss på att följa en karta.

- lära oss om de fyra väderstrecken.

Kunskapskrav för år 3

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång.

Du ska kunna

- rita en enkel karta.

- följa en enkel karta

- veta vilka de fyra väderstrecken är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3