👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2021-01-12 13:30 i Kristineskolan Säter
Grundsärskola 6 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk
Arbete om Sverige

Innehåll

Detta ska du lära dig

 

Känna till att vi har landsdelar och landskap.

Sveriges läge på jorden, världsdelar.

Hur en karta är uppbyggd, hur man tolkar den och vad man kan läsa ut av olika kartor.

Veta att Stockholm är en stor stad och vår huvudstad.

Känna till några städer, floder, fjäll, öar och sjöar  på kartan.

Varför bor folk där dom gör och varför ligger städerna där dom ligger?

Sveriges befolkning/ språk

Namnge Sveriges 2 största sjöar och Sveriges högsta berg

Vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare.

Sveriges olika klimat.

Sveriges naturtillgångar.

Sveriges industrier.

Arbeten i Sverige

Känna till Sveriges grundlagar

Djur och naur typiska för Sverige.

Export/ import

Elkraft - Viktigt för Sverige

 

Detta ska vi göra

Arbeta med materialet "Sverige  - en del av Norden" Texter och övningar.

Arbeta med karta i grupp och enskilt

Titta på filmer om Sverige.

Klassrumsdiskussioner

Skriva faktatexter om Sverige

Använda digitala hjälpmedel som Google Earth och Setterra mm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9