Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism, hinduism och livsfrågor

Skapad 2021-01-12 13:30 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Religionskunskap
Du ska visa kunskap om hinduism och buddhism. Vidare ska du reflektera över livsfrågor samt resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp.

Innehåll

Pedagogisk planering – Religion: Buddhism och hinduism, livsfrågor.

 

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

Ritualer, levnadsregler och heliga platser inom buddhismens och hinduismen.

Buddhismens och hinduismens historia och olika livsfrågor inom religionerna. 

Du kommer även få lära dig begrepp inom etik och moral.

 

Arbetssätt: (Så här kommer vi jobba)

Gemensamma genomgångar, diskussioner, filmer och uppgifter.

 

Bedömning: (Så här visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re
Buddhism och hinduism, livsfrågor, etik och moral.

Världsreligionerna

Bedöms sammanfattningsvis. För att nå A-nivå krävs att samtliga aspekter/frågor är på A.nivå.
Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
E
C
A
Världsreligionerna
Kunskaper om hinduism och buddhism. Fråga 1
 • Re  A 6
Du kan namnge några delar 7-9
Du kan namnge flera 10-11
Du kan namnge de flesta. 12-13
Världsreligionerna
Likheter och skillnader mellan buddhism och hinduism Fråga 2
 • Re  A 6
5-6
7-8
9-10
Världsreligionerna
Berätta och resonera om likheter och skillnader mellan buddhism och hinduism
Enkelt, med få eller inga jämförelseord
Utvecklat, med några varierande jämförelseord
Välutvecklat, med flera varierande jämförelseord.
Världsreligionerna
Sammanfattningsvis
E
C
A
Livsfrågor
Svaret innehåller två olika exempel som förklarar vad det kan innebära att följa ”Den gyllene regeln”.
Svaret innehåller två olika exempel som förklarar vad det kan innebära att följa ”Den gyllene regeln” och ett av exemplen utvecklas genom att en konsekvens beskrivs.
Svaret innehåller två olika exempel som förklarar vad det kan innebära att följa ”Den gyllene regeln” och båda exemplen utvecklas genom att en konsekvens beskrivs.

Etik och moral

Bedöms sammanfattningsvis. För att nå A-nivå krävs att samtliga aspekter/frågor är på A.nivå.
Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
E
C
A
Etik och moral
Förlåtelse
Svaret innehåller totalt två orsaker till varför det kan vara svårt att be om förlåtelse och/eller varför det kan vara svårt att förlåta.
Svaret innehåller totalt tre orsaker fördelade på både varför det kan vara svårt att be om förlåtelse och varför det kan vara svårt att förlåta.
Svaret innehåller totalt fyra orsaker fördelade på både varför det kan vara svårt att be om förlåtelse och varför det kan vara svårt att förlåta.
Etik och moral
Etiska begrepp
3 rätt
5 rätt
Etik och moral
Etiska begrepp - olika situationer.
Svaret innehåller en förklaring av hur valt begrepp och vald situation hör ihop och minst en konsekvens beskrivs.
Svaret innehåller en förklaring av hur valt begrepp och vald situation hör ihop och minst två konsekvenser beskrivs.
Etik och moral
Sammanfattningsvis
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: